Troll A-plattformen i Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass / Wikimedia Commons.
Oljeinvesteringene skal øke til 184,5 milliarder kroner i år. Norsk olje og gass venter at investeringene skal holde seg høye i flere år framover.

Organisasjonens anslag viser at investeringene i petroleumssektoren i år kommer til å ligge enda høyere enn det som var ventet bare for et par måneder siden. Et investeringsnivå på 184,5 milliarder kroner er 25 milliarder kroner høyere enn det som framkom i prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) i november i fjor.

– Det er gledelig at aktiviteten på norsk sokkel ligger an til å være høy framover. Vi mener det skyldes omstillingen næringen har vært igjennom de siste årene og økt konkurransekraft, sa administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under framleggingen av prognosene til Norsk olje og gass mandag formiddag.

Etter at oljeprisen begynte å falle kraftig i 2014, har bedriftene i petroleumsnæringen vært igjennom omfattende kostnadsprogrammer med til dels smertefulle nedbemanninger.

Høyt nivå i fire år

Veksten i feltinvesteringene øker med 8 prosent til 152 milliarder kroner. I tillegg kommer investeringer i rørtransport, landvirksomhet, leting og konseptstudier, ifølge prognosene Norsk olje og gass la fram mandag formiddag.

Investeringsnivået når et toppnivå i år, men kommer til å holde seg høyt i flere år framover og vil først være tilbake på 2018-nivå i 2022, ifølge prognosene. Organisasjonen venter høye investeringer i leteaktiviteten i hele prognoseperioden.

Men Schjøtt-Pedersen påpeker at endelig investeringsbeslutning ikke er tatt for snaut halvparten av investeringene som kan påregnes i 2023.

Frykter endringer

Han er bekymret for usikkerheten som er skapt om skatteregimet oljevirksomheten er underlagt i forbindelse med regjeringsforhandlingene på Hadeland.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker at regjeringen ser på mulighetene for endringer i oljeskatten. Schjøtt-Pedersen poengterer at grunnen til at norsk sokkel er attraktiv og lønnsom for bedriftene, til tross for et skattenivå på 78 prosent, er at næringen så langt har hatt stabile og forutsigbare rammevilkår.

– Dersom det oppstår uklarhet om hvilke rammebetingelser som skal gjelde, vil store deler av disse investeringene kunne bli avlyst eller utsatt. Da vil investeringene falle dramatisk. Det vil få konsekvenser for titusenvis av arbeidsplasser og for statens inntekter, hevder han.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.