Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen / NTB

Ifølge analyser fra Offshore Norge vil det investeres 240 milliarder kroner på norsk sokkel i 2024. Det betyr fortsatt høye inntekter og lønnsomme arbeidsplasser for landet.

Til tross for stadig prat fra diverse politikere og aktivister om å trappe ned norsk olje- og gassvirksomhet, øker investeringstakten på norsk sokkel.

Analyser fra Offshore Norge anslår at det investeres hele 240 milliarder kroner på sokkelen i 2024.

Dette tilsvarer en vekst på 9 prosent fra 2023 til 2024 målt i faste priser, altså langt fra den «utfasingen» politikere som blant annet den sterkt klimafokuserte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) snakker om.

– Dette er en noe høyere vekst enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Dette forklares i hovedsak av økt omfang på enkelte pågående utbyggingsprosjekter, samt noen modifikasjonsprosjekter på felt i drift, skriver Offshore Norge i en pressemelding.

NTB melder om saken.

I tillegg påpeker Offshore Norge at investeringer som egentlig var planlagt senere, nå kommer i 2023 og 2024 for å sikre fremdrift i prosjektene.

Dette er godt nytt for både norsk økonomi totalt sett og for de hundretusener av mennesker som har sine arbeidsplasser knyttet til denne viktige virksomheten.

Fra næringen spås det videre satsning også i årene fremover:

– De neste årene kan vi forvente et høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gir viktige inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen.

På litt lengre sikt vil likevel investeringene falle noe, og det pekes på 2027 som et år der endringen vil merkes. Dette har sammenheng med at det ble godkjent et stort antall prosjekter ved utgangen av 2022.

Andersen sier at tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken er avgjørende for å sikre nye investeringer og opprettholde produksjonen i årene som kommer.

Her kommer politikerne inn i bildet, så dette kan være en uforutsigbar rammebetingelse.

Skulle økonomisk mindre ansvarlige partier som SV, Venstre, Rødt og MDG få økt innflytelse ved valget i 2025, kan det fort bli mørkere utsikter for bransjen, for alle arbeidsplassene og ikke minst for statens milliardinntekter fra sokkelen.

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.