Sakset/Fra hofta

Lan Marie Berg under valgvaken til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo den 9. september 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Deltagere på Paretos olje- og offshore­konferanse i Oslo, en av de viktigste, årlige møte­plassene for eiere, selskaper og leverandører innen olje og oljeservice, latterlig­gjør Lan Marie Bergs oppgjør med «olje­lobbyen», skriver Dagens Næringsliv.

MDG gjorde et godt kommunevalg, og fra scenen på valgvaken sa byråden for miljø og samferdsel i Oslo:

– Det er spesielt to grupper som skjelver litt ekstra i buksene i kveld. Den første er oljelobbyen, som innser at tiden da det var greit å tjene penger på å ødelegge fremtiden vår snart er forbi. Og den andre er utdaterte politikere som i årevis har feiget ut. De har sovet i timen i 30 år.

Hun la også til:

– Til alle politikere og eksperter som i tiår etter tiår har sagt at radikal miljø­politikk er en tapersak og det eneste som gjelder er å bygge nye motorveier og gi olje­industrien alt det den peker på: Dere tok feil.

Bergs uttalelse falt ikke i god jord blant konferanse­deltagerne.

– Det var det dummeste hun sa, faktisk. Hun har ødelagt regjerings­platt­formen i 2021, sier investor Brynjulf Skaugen.

– Du la merke til at Senterparti-politikere på tirsdag sa at det er helt uaktuelt, så det er jo veldig greit. Så da blir det et borgerlig alternativ i 2021. Ellers blir det Senterpartiet, Arbeider­partiet og mellom­partiene som et sentrums­alternativ. Jeg ville aldri sagt det selv, det er det dummeste hun har gjort, de to utsagnene der, legger han til.

Skaugen mener hun og MDG ikke har noe på på Stortinget å gjøre.

Toppsjefen i det statlige Garanti­instituttet for eksport­kreditt (Giek), Wenche Nistad, ble også overrasket over Bergs uttalelse.

– Jeg hørte hun sa det. Jeg håper hun lærer litt mer om at det er forskjell på olje­produsentene i verden. Man må ikke isolere Norge, man må se på Norge som en del av verden når det gjelder olje. Det viktigste er at vi tar bort det verste, som er kull, og det nest verste er der man produserer olje der man forurenser og forårsaker flere utslipp, sier Nistad.

– Jeg håper hun utvider horisonten litt og at hun blir mer ansvarlig nå som partiet får makt, legger hun til.

Det vil ha enorme konsekvenser for syssel­satte i Norge hvis norsk olje­industri skal legges ned i tråd med MDGs partiprogram. En slik plan vil igjen påvirke statens inntekter og dens evne til å finansiere offentlige utgifter.

Investor og forvalter Morten Astrup mener Bergs holdninger kan påvirke bransjen og verdien av feltene på norsk sokkel.

– Det man ser er at store amerikanske olje­selskaper selger seg ut av norsk sokkel og man skal ikke utelukke at det skjer på grunn av at den politiske risikoen øker og at man heller velger å produsere olje og satse andre steder hvor det er mindre krav og det er ikke bra for det totale miljø­regnskapet, sier Astrup.

Byråd Berg mener at kritikken fra finans- og oljetoppene bare bekrefter hennes poeng:

– Disse uttalelsene bekrefter jo bare mitt poeng om at oljelobbyen ikke følger med i tiden. Oslo skal bli utslippsfritt innen 2030, og Europa­kommisjonens nye leder sier at EU skal slutte med fossil energi frem mot 2050. Men her i Norge investerer vi fortsatt titalls av milliarder kroner av våre felles penger i olje og gass hvert eneste år. Sånn kan vi ikke holde på lenger.

Byråden viser til at MDG mener det er smartere å legge en plan og forberede seg godt på denne endringen som hun mener vil komme før eller siden uansett.

Tusen­kroners­spørsmålet er fortsatt: Hva mener MDG at ca. en kvart million sysselsatte som jobber i eller i tilknytning til olje- og gassektoren skal gjøre, den dagen olje­brønnene stenges? Bergs svar i en utspørring av NRKs Anders Magnus fra valgkampen i 2015, kan gi noen og enhver grunn til å miste nattesøvnen:

Lesing av MDGs partiprogram anno 2019 gir heller ikke noe godt svar på hva de ca. 250.000 potensielt arbeidsledige skal gjøre om 12-15 år:

Norge har gjennom mange år tjent store penger på å selge olje og gass. Dette er aktivitet som ødelegger livs­grunn­laget vårt og som De Grønne vil fase ut på en ansvarlig måte over en 15-års­periode. Vi vil flytte dagens omfattende fordeler fra petroleums­industrien til nye grønne næringer, og legge til rette for skaperglede, gründer­virksomhet, innovasjon og teknologi­utvikling. Samtidig vil vi bruke det enorme handlings­rommet som olje­inn­tektene har gitt til å investere i en miljø­vennlig fremtid. Statens pensjons­fond utland må gjøres til en motor for det grønne skiftet inter­nasjonalt.

For å lykkes med et grunn­leggende grønt skifte er vi avhengig av at innbyggerne og næringslivet er med. De Grønne vil bruke skatter og avgifter til å premiere miljø­riktige valg, samtidig som vi vil bruke skatte­systemet til å omfordele og redusere økonomisk ulikhet. For å unngå at miljø­avgifter slår ut på en sosialt urett­ferdig måte, vil vi prøve ut en ordning med klima­belønning hvor inntekter fra enkelte avgifter deles ut igjen til innbyggerne.

Dette skal gjennom­føres innenfor rammene av handlings­regelen på 3 % av Statens pensjonsfond utland («oljefondet»). Det er bare en liten hake ved det hele: Oljefondet er allerede brukt opp

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp Roger Scrutons bok “Konservatismen” fra Document Forlag her!

Les også