Vår energiskandale vil ingen ende ta. Priskrise, sviktende forsyningssikkerhet, sviktende matproduksjon, tap av arbeidsplasser, energifattigdom, miljøkriminalitet, menneskerettighetsbrudd og nå også korrupsjon!

Mer, mye mer!» roper regjeringen og stagger massene med strømstøtte og krigsretorikk. Regjeringen heller bensin på bålet når den nå åpner for ny konsesjonsbehandling av vindindustri. Mer vindkraft etablert raskere kjøler ikke kloden, men gir næring til kriminalitet og korrupsjon! Den politiske energiskandalen er velkjent – den juridiske står nå for tur!

Brudd på menneskerettigheter, miljøkriminalitet og antatt korrupsjon

For et halvt år siden ble Fosen Vind DA dømt for brudd på menneskerettighetene. Nå er det «på ‘an igjen»! Denne gang er det Austri Kjølberget DA som har forgrepet seg på Finnskogen i Våler. Eierne bak Fosen og Austri har begge investert milliarder på tilgivelse istedenfor på tillatelse. Som på Fosen med velsignelse fra vår energimyndighet og vår regjering. Kjølberget-saken ligger fortsatt i forvaltningen. Nå som klagesak til Statsforvalteren i Innlandet. Det er slått fast at Kjølberget vindkraftverk er bygd ulovlig. Det er grov miljøkriminalitet, ifølge Høyesterett. Nå klager Motvind Norge og Motvind Innlandet sammen med lokale parter på kommunestyrets godkjenningsvedtak. Organisasjonene mener vedtaket er ugyldig og at kommunen og Austri Kjølberget har gjort seg skyld i miljøkriminalitet og antatt korrupsjon. Det er nå fastslått at anlegget ble bygget uten gyldig tillatelse. Ved å inngå avtale om økonomisk kompensasjon før kommunestyret utøvde arealmyndighet, kan det se ut til at Våler kommune oppnår over 60 millioner kroner om dispensasjon blir stadfestet av Statsforvalteren.

Ny rettsrunde på Helgeland

I mai er det ny rettsrunde. Denne gang i Helgeland tingrett. Det er Øyfjellet Wind DA og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som braker sammen i kamp om arealene. Jillen-Njaarke kjemper for sin kultur og bruksrett til det gigantiske vindindustriområdet. Øyfjellet Wind DA kjemper for sin rett til å produsere vindkraft med staten som partshjelp. Den samme staten som tapte 11-0 i Høyesterett, da som partshjelp for Fosen Vind DA. «Det fremstår som underlig at de melder seg for den ene parten, sier professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Inge Lorange Backer» til NRK 28.10.21. Det er ikke mindre underlig at staten nå varsler repetisjon av øvelsen i tingretten i mai!

Fosen Vind brøt menneskerettighetene mens Austri Kjølberget er underlagt offentlig plikt til ulovlighetsoppfølgning. I begge tilfeller tjener selskapene penger på leveranse av vindkraft fra ulovlige produksjonsanlegg. Dominerende overgripere er offentlig eide produksjonsselskaper og transportselskaper (Statnett).

Toppen av isfjellet

Det er toppen av isfjellet som er avdekket. I Kvinesdal og Nord-Odal er lignende forhold anmeldt allerede i 2019, men henlagt grunnet manglende ressurser til etterforskning. Systematiske lovbrudd ser ut til å ha pågått siden 2009. Vår statlige energimyndighet har hatt nøkkelrollen med kommuner som forvirrede kasteballer i et kaotisk og lov-tomt rom. Alt er i sin skjønneste orden, har energistatsråden berettet til Stortinget, mens Høyesterett dømmer motsatt. Var sannheten energikrigens første offer?

Mye tyder nå på at den juridiske energiskandalen blir større enn den politiske. Er det derfor vi ser Regjeringsadvokaten opptre som ensidig forsvarer av overgrep på vår urbefolkning? Selv etter tapet i Høyesterett neglisjerer staten sitt ansvar for rettssikkerheten. På Fosen pågår bruddet på menneskerettighetene fortsatt, 7 måneder etter domsavsigelsen. 6,2 millioner kroner måtte Sør-Fosen sitje og Nord Fosen siida risikere for å få Høyesterett til å konstatere at de var utsatt for menneskerettighetsbrudd.

Politistyrker mot strikkende bestemødre

Under dekke av at «vår klode koker» settes politistyrker inn mot strikkende bestemødre på Frøya. Høyesteretts enstemmige domsavsigelse i Fosen-saken respekteres ikke av regjeringen. Offentlig eide overgripere får fortsette menneskerettighetsbruddet for å tjene penger! Grov miljøkriminalitet legges ikke under etterforskning og påtale. Andre borgere settes i fengsel for mindre. Høyesterett skjerpet straffen for Princess-arvingen som Økokrim fikk dømt for å ha glemt tillatelse til tiltak i et LNF-område i Grimstad. Tiltaket var en bagatell sammenlignet med 225 meter høye vindturbiner i LNF-områder uten gyldig tillatelse. Hvor er Økokrim og våre offentlige kontrollorganer?

«Det mest prekære er om maktfordelingsprinsippet er godt nok forankret», uttaler professor Øyvind Ravna ved juridisk fakultet ved UiT om Fosen-dommen. Tidligere president Donald Trump ble beskyldt for å føre USA ut i en konstitusjonell krise når føderale styrker ble satt inn mot demonstranter som protesterte mot grunnlovsstridige handlinger. Er Jonas Gahr Støre i ferd med å bli vår norske utgave av Donald Trump? Har vi en regjering som aktivt bryter loven, krenker sine borgeres rettigheter og neglisjerer Høyesterett for å oppnå økonomisk avkastning?

Holder regjeringen ut til valget?

«A code red for humanity», sa Guterres. Regjeringens diagnose er feil. Mer av det samme – raskere – senker ikke temperaturen på vår klode; det øker den! Eller for å sitere Sir David Attenborough: «Anyone who thinks that you can have infinite growth in a finite environment is either a madman or an economist.»

12. april var Norges Overshoot Day. Regjeringens åpning for konsesjonsbehandling av vindkraft er å helle bensin på bålet – «… either madman or an economist»?

Hvor mange kvadratkilometer natur, hvor mange arbeidsplasser og mange lovbrudd vil det norske folk akseptere å betale milliarder av kroner for, basert på myten om at det vil hjelpe vår klode? Faller regjeringen for eget grep, eller holder den ut til valget?

Artikkelen er tidligere publisert på Ksu.no og er republisert med forfatterens vennlige tillatelse.

Eivind Mauland har siden 1980-tallet jobbet med lovbehandling av arealdisponeringer for privat og offentlig sektor.
De tre siste årene har han på fritiden jobbet dugnad for Motvind Norge. I den anledning leverte han, sammen med jurist Anne M. Baardvik, nylig klage på Våler kommune sitt dispensasjonsvedtak til Kjølberget vindkraftverk.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.