Den 18. juni 2009 besluttet Stortingets presidentskap å nedsette et utvalg i den hensikt å foreslå en revisjon av Grunnloven med tanke på å styrke menneskerettighetenes stilling i vår forfatning. Bakgrunnen for dette oppgis å være at det foreligger flere grunnlovsforslag som vedrører menneskerettigheter, og man har derfor funnet det nødvendig med en prinsipiell og […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.