Utlendingsnemnda (UNE) har vedtatt å stanse retur av somaliske asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge. FN har frarådet ufrivillig retur av asylsøkere til Sør- og Sentral-Somalia på grunn av «brudd på menneskerettighetene og mangel på lov og orden».

– Det er to sentrale punkter her. Utreiseplikten for personer fra Mogadishu har blitt suspendert og tvangsreturen av personer til Sør-Somalia stanser. Bakgrunnen er et enstemmig vedtak fra stornemnden i en enkeltsak, der en mann fra Mogadishu ikke må reise tilbake til Mogadishu, på grunn av situasjonen der. Som direktør har jeg besluttet at denne avgjørelsen får betydning også for de andre sakene, sier UNE-direktør Terje Sjeggestad til Aftenposten.no.

Det skal være et titalls personer i Norge som er besluttet tvangsreturnert til Sør-Somalia. Personer fra Mogadishu kan nå be UNE om å se på sin sak på ny.

Tidligere denne uken besluttet UNE på oppfordring fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen å stanse all retur av asylsøkere til Hellas, da domstolen for tiden behandler en sak om hvorvidt asylsøkere får dekket sine humanitære behov i Hellas.

Aftenposten: Stopp i asylreturer til Somalia