Rundt 150 personer i Norge hadde utreiseplikt til Afghanistan da norske myndigheter midlertidig stanset tvangsreturer til landet fram til 15. september.

21. juli besluttet Utlendingsnemnda (Une) og Utlendingsdirektoratet (UDI) å stanse tvangsreturer til Afghanistan fram til 15. september. Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser til Dagsavisen at rundt 150 afghanske borgere hadde utreiseplikt til Afghanistan da den midlertidige stansen ble innført.

Antallet inkluderer personer som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl), men også enkelte utvisningssaker og enkelte tilbakekallssaker.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) mener norske myndigheter må forlenge den midlertidige stansen av tvangsreturer.

– Med alt som har skjedd den siste tiden, er det åpenbart at man må forlenge denne fristen. Det blir selvfølgelig også aktuelt å se på sakene på nytt siden situasjonen i Afghanistan har endret seg, sier generalsekretær Pål Nesse i Noas.

Une opplyser at de følger nøye med på den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen og utviklingen i Afghanistan.

– Alle saker som kan resultere i at klageren får et vedtak som medfører utreiseplikt til Afghanistan, er nå stilt i bero. Innen 15. september vil Une på ny ta stilling til om utreiseplikten til Afghanistan fremdeles skal suspenderes, eller om suspensjonen skal oppheves og saksbehandlingen gjenopptas, opplyser avdelingsleder Ingun Halle i Une.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂