Nytt

Generalsekretær Ann-Margit Austenå i NOAS.

I løpet av fjoråret fikk Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) myndighetene til å snu i 101 saker, slik at 55 voksne og 46 barn fikk opphold likevel.

Det er 50 prosent av de 203 omgjøringssakene organisasjonen fikk svar på fra Utlendingsnemnda (UNE), viser en opptelling NOAS har gjort og som er omtalt i Dagbladet.

– Dette viser at det gjøres utilstrekkelig behandling av saker eller feil i forvaltningen, og understreker hvor viktig det er å ha tilgang til uavhengig rettshjelp i tillegg. 100 personer ville ellers ikke fått det oppholdet de har rett på, sier generalsekretær Ann-Margit Austenå i NOAS.

UNE opplyser at de i fjor fikk inn 1.582 såkalte omgjøringsanmodninger, og snudde i totalt 17 prosent av sakene.

Kjøp Primo Levis «Hvis dette er et menneske» her.