Afghanske migranter, i hovedsak unge menn, på vei mot Europa. Herfra blir det nå krevende å returnere dem.  AP Photo/Hamed Sarfarazi, File.

Et antall afghanere i Norge skulle sendes tilbake til sitt hjemland. Men nå har norske myndigheter «midlertidig» stanset tvangsreturene. Det skal mye til for at de overhodet sendes ut, nå er de her på ubestemt tid, kanskje for alltid.

Det var Utlendingsnemnda (Une) og Utlendingsdirektoratet (UDI)  som den 21. juli besluttet å stanse tvangsreturer til Afghanistan, frem til 15. september.

Document omtalte dette tidligere, basert på en sak fra NTB:

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser til Dagsavisen at rundt 150 afghanske borgere hadde utreiseplikt til Afghanistan da den midlertidige stansen ble innført.

Dette antallet inkluderer personer som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl), men også enkelte utvisningssaker og tilbakekallssaker.

Det er ofte forhold knyttet til kriminalitet, falske opplysninger og annet som har ført til at personene er besluttet returnert til Afghanistan.

Grunnet situasjonen i landet, får de nå utsatt tilbakeføringen. En slik utsettelse kan bli langvarig, da forholdene i Afghanistan ikke kan forventes å «normaliseres» etter vestlig standard i uoverskuelig fremtid.

For asyladvokater og andre aktivister er dette gode kort på hånden. For dem vil det være lett å peke på politiske eller økonomiske forhold i landet som gjør det «uforsvarlig» eller inhumant» å returnere noen dit.  De vil forlange at alle må få bli.

Det vil i mange tilfeller føre til at det innvilges permanent opphold også for personer våre myndigheter svært nødig vil ha i landet.

Partier og organisasjoner på venstresiden jobber iherdig for å utnytte denne situasjonen til fordel for migrantene. Det spilles på alle tenkelige strenger, ikke minst emosjonelle. Som vanlig kommer hensynet til hva som er best for Norge og nordmenn i aller siste rekke.

Også de som tidligere er returnert, kreves nå hentet til Norge igjen. Det er ofte personer som helt mangler saklig grunnlag for opphold i Norge, og/eller er knyttet til kriminalitet.

Ifølge NTB mener eksempelvis Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) at norske myndigheter må forlenge den midlertidige stansen av tvangsreturer.

– Med alt som har skjedd den siste tiden, er det åpenbart at man må forlenge denne fristen. Det blir selvfølgelig også aktuelt å se på sakene på nytt siden situasjonen i Afghanistan har endret seg, sier generalsekretær Pål Nesse i Noas.

Nesse ytrer ingen tanker om hvor lenge «utsettelsen» skal vedvare, og på hvilket annet tidspunkt han synes afghanerne i stedet bør returneres.

Alle vet det: Den dagen kommer neppe noensinne da Noas vil gi grønt lys for å returnere en eneste innvandrer, til noe sted i verden. I hvert fall så lenge Noas selv ikke pålegges å bære hele eller deler av byrdene ved å ha migrantene boende her.

Det er som kjent uhyre enkelt å være generøs på andres vegne, noe norsk venstreside og diverse aktivistorganisasjoner har lang erfaring med. De har alltid penger å dele ut, men aldri sine egne.

Une opplyser at de følger nøye med på den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen og utviklingen i Afghanistan.

I klartekst betyr det at samtlige afghanere som per i dag befinner seg innenfor norske grenser, kan regne med å bli her lenge. Eller alltid. Det samme gjelder antagelig de som i nærmeste fremtid klarer å komme seg inn i landet. Mange vil garantert forsøke på det, heiet frem av alle de «gode menneskene» her i landet.

Afghanistans krise blir også Europas krise.

Les også:

Kan bli som i 2015: Norge gjør klar for ny strøm av afghanske asylsøkere

Husk å støtte oss, ditt bidrag vil bli satt stor pris på: 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂