Nytt

Utlendingsnemndas stornemnd har bestemt at somaliere uten lovlig opphold i Norge kan sendes tilbake, også til Sør-Somalia. Myndighetene suspenderte utreiseplikten i november 2006 pga sikkerhetssituasjonen i landet.

Vedtaket omfatter om lag 3.000 somaliere.

Regjeringen har tidligere erklært at det i seg selv å være fra et bestemt område ikke automatisk gir asylgrunn. Alle saker må prøves individuelt.

Det er noe av den samme tankegangen som ligger bak vedtaket i UNEs stornemnd.

Asylinstituttet skal være individuelt, ikke definert kollektivt ut fra geografi. Hvis geografisk tilhørighet automatisk medfører asylrett har Norge gitt fra seg kontrollen over asylstrømmen. Da er det kun et spørsmål om transport og logistikk. Den tar menneskesmuglerne seg av. Hvis asylretten er garantert må norske myndigheter bare stille kapasitet til rådighet.

Det var en slik situasjon som var i ferd med å oppstå i 2008 og 2009. Ryktene går fort i land som Somalia, Eritrea og Irak.

Norge ble ekstra attraktivt fordi andre europiske land strammet inn. Nå er Norge mer på linje med resten av Europa.

Utlendingsnemndas stornemnd, det øverste organet i norsk utlendingsforvaltning, har bestemt at personer fra Sør-Somalia som tidligere var omfattet av suspensjonen av utreiseplikten, nå plikter å forlate landet.

Sikkerhetssituasjonen i Sør-Somalia, inkludert hovedstaden Mogadishu, gir ikke lenger grunnlag for flyktningstatus i seg selv, mener nemnda.

Kan sendes ut med makt

Beslutningen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten, som ble innført for hele Somalia i november 2006 av frykt for en regional storkonflikt på Afrikas Horn, betyr at sør-somaliere nå plikter å forlate Norge. Det betyr også at politiet kan iverksette returer til Sør-Somalia.

Om lag 3.000 somaliere kan bli berørt av vedtaket, ifølge NRK.

Direktør Terje Sjeggestad i UNE sier at de er klar over at FNs høykommissær for flyktninger ikke anbefaler retur til Sør-Somalia, men peker på at dette er et fem år gammelt vedtak.

– Man har selvfølgelig hørt på FN og FNs vurderinger inngår i saksgrunnlaget, men FNs synspunkter er fra 2005 og av generell karakter, sier Sjeggestad til NRK.

Somaliere uten oppholdstillatelse må ut av Norge