Nytt

Ingen ringere enn bispen av Nidaros, Tor Singsaas, kritiserer trubaduren Hans Rotmo for hans bramfrie uttalelser om islam og ytringsfrihet. Rotmo sa han ikke turde behandle islam som kristendommen.

Nå får han kritikk for ikke å våge å kritisere islam, fordi han viser til frykt. Det er ingen grunn til frykt, sier biskopen og styreleder i Islamic Cooperation i Steinkjer, Ali Gotvassli. Mener de dermed at Rotmo bare skulle kritisert i vei?

Det hele minner en smule om en Buster Keaton-film.

Singsaas synes dette er ille. Han har selv vært engasjert i tverr-religiøse spørsmål, og er med i et dialogforum mellom det kristne og det muslimske miljøet i Trondheim. Han mener slike uttalelser kan gjøre at folk skaper seg et feil bilde av Islam.

– Jeg liker veldig dårlig at vi går ut med slike meldinger i det offentlige rom fordi det ofte er noen som blir merket og jeg liker det dårlig når en slik oppfatning får lov til å slå rot i folk flest. En oppfatning om at slik er det og så farlig er det, sier biskopen.

Ifølge Singaas er det altså Rotmo som skaper feilaktige oppfatninger. Han adresserer ikke den frykten Rotmo gir uttrykk. Leseren må tro at den er grepet ut av løse luften, eller feilaktig tillegges flere enn nødvendig og riktig.

Men når en talsmann for muslimene i Trondheim også rykker ut og sier at frykten er ubegrunnet, og at Rotmo sprer hat, må man begynne å lure.
Det er altså ikke et fnugg av bevis for Rotmos frykt?

– Han trenger ikke stå fram som offer. Han trenger ikke frykte represalier, iallfall ikke i Norge, sier Gotvassli.

– Det er mange som kritiserer islam, vi rører ikke et hår på dem.

..
Gotvassli mener at Rotmo ikke vet hva han snakker om og oppfordrer ham til å vise fram disse skriftene og diskutere det med han eller andre muslimer.

– Dette viser at han er utvitende om islam og andre religioner. Det står også i bibelen at de som ikke tror skal havne et visst sted, sier Gotvassli.

Han tror ikke Rotmos uttalelser fører til økt kritikk av islam eller at noe annet.

– Hatsk angrep
– Det er beklagelig og uheldig at en artist å angripe fredelige mennesker som ikke har gjort ham noe, men han må bare si det han vil, slik jeg sier det jeg vil om ham, sier Gotvassli.

Han er litt overrasket over utspillet fra Rotmo, en artist han kjenner til og har lyttet på.

– Han har trampet i salaten og rammer vel bare seg selv som artist. Alle kan si hva de mener i Norge uten at det får konsekvenser for dem.

– Hva med påstanden om at muslimer er mindre tolerante enn kristne når de blir kritisert?

– Det finnes noen fanatikere i alle religioner. Men vi må respektere all slags tro, det bør også Rotmo. Han bør være forsiktig som artist med å utale seg med hat mot andre trossamfunn. Det gir et dårlig bilde av ham. Han bør holde seg til bransjen sin, sier Gotvassli.

Det later til at NRK-journalistene er grepet av samme frykt, for de har ikke ett motspørsmål til Gotvassli eller biskopen.

Biskopen reagerer på Rotmo

Reaksjoner på Rotmos islamfrykt

Nytt

Ingen ringere enn bispen av Nidaros, Tor Singsaas, kritiserer trubaduren Hans Rotmo for hans bramfrie uttalelser om islam og ytringsfrihet. Rotmo sa han ikke turde behandle islam som kristendommen.

Nå får han kritikk for ikke å våge å kritisere islam, fordi han viser til frykt. Det er ingen grunn til frykt, sier biskopen og styreleder i Islamic Cooperation i Steinkjer, Ali Gotvassli. Mener de dermed at Rotmo bare skulle kritisert i vei?

Det hele minner en smule om en Buster Keaton-film.

Singsaas synes dette er ille. Han har selv vært engasjert i tverr-religiøse spørsmål, og er med i et dialogforum mellom det kristne og det muslimske miljøet i Trondheim. Han mener slike uttalelser kan gjøre at folk skaper seg et feil bilde av Islam.

– Jeg liker veldig dårlig at vi går ut med slike meldinger i det offentlige rom fordi det ofte er noen som blir merket og jeg liker det dårlig når en slik oppfatning får lov til å slå rot i folk flest. En oppfatning om at slik er det og så farlig er det, sier biskopen.

Ifølge Singaas er det altså Rotmo som skaper feilaktige oppfatninger. Han adresserer ikke den frykten Rotmo gir uttrykk. Leseren må tro at den er grepet ut av løse luften, eller feilaktig tillegges flere enn nødvendig og riktig.

Men når en talsmann for muslimene i Trondheim også rykker ut og sier at frykten er ubegrunnet, og at Rotmo sprer hat, må man begynne å lure.
Det er altså ikke et fnugg av bevis for Rotmos frykt?

– Han trenger ikke stå fram som offer. Han trenger ikke frykte represalier, iallfall ikke i Norge, sier Gotvassli.

– Det er mange som kritiserer islam, vi rører ikke et hår på dem.

..
Gotvassli mener at Rotmo ikke vet hva han snakker om og oppfordrer ham til å vise fram disse skriftene og diskutere det med han eller andre muslimer.

– Dette viser at han er utvitende om islam og andre religioner. Det står også i bibelen at de som ikke tror skal havne et visst sted, sier Gotvassli.

Han tror ikke Rotmos uttalelser fører til økt kritikk av islam eller at noe annet.

– Hatsk angrep
– Det er beklagelig og uheldig at en artist å angripe fredelige mennesker som ikke har gjort ham noe, men han må bare si det han vil, slik jeg sier det jeg vil om ham, sier Gotvassli.

Han er litt overrasket over utspillet fra Rotmo, en artist han kjenner til og har lyttet på.

– Han har trampet i salaten og rammer vel bare seg selv som artist. Alle kan si hva de mener i Norge uten at det får konsekvenser for dem.

– Hva med påstanden om at muslimer er mindre tolerante enn kristne når de blir kritisert?

– Det finnes noen fanatikere i alle religioner. Men vi må respektere all slags tro, det bør også Rotmo. Han bør være forsiktig som artist med å utale seg med hat mot andre trossamfunn. Det gir et dårlig bilde av ham. Han bør holde seg til bransjen sin, sier Gotvassli.

Det later til at NRK-journalistene er grepet av samme frykt, for de har ikke ett motspørsmål til Gotvassli eller biskopen.

Biskopen reagerer på Rotmo

Reaksjoner på Rotmos islamfrykt