Nytt

Direktør for Olavsfestdagene i Trondheim Petter Myhr kommenterer at 77 prosent har svart ja, og 23 prosent nei til spørsmålet: Støtter du Hans Rotmos holdninger som kommer fram i «Svarte telt»? Direktøren mener å vite at resultatet ikke er representativt, og dessuten påvirkes trønderne så lett av Rotmo.

-Dette er nok ikke et representativt utvalg, og jeg er veldig skeptisk til generaliseringer. Men jeg tror at Hans Rotmo har en mye sterkere påvirkningskraft i Trøndelag enn andre steder i landet.

Direktør Myhr er altså skeptisk til generaliseringer, men boikott går bra?

-Med sine nye innvandringskritiske tekster er det lite sannsynlig at visesangeren får opptre under Olavsfestdagene i nærmeste framtid.

Myhr kritiserer Rotmo, ikke for at han skriver sanger, men for meningene. Og det er helt fint, Myhr. Vi trenger meningsutvekslinger og debatt rundt de spørsmålene Rotmo skriver om.

– Jeg er sterkt uenig i hans holdninger, og synes det er trist å lese om det fokuset han har rundt innvandring. Jeg kritiserer ikke at han skriver sanger om det, men jeg kritiserer det han mener. Jeg håper at den lille prosenten som er uenig med Rotmo sier ifra om det så høyt og tydelig som mulig.

Rotmos formuleringer og ordvalg må gjerne diskuteres. Det som er så vanskelig å akseptere er kulturelitens trampende kritikk av Hans Rotmos tekster, når de samme personene sitter stille og later som ingenting når artister som Timbuktu og Lars Vaular framfører tekster om drap og vold mot navngitte politikere de ikke kan fordra.

Petter Myhr vil ikke invitere Rotmo til å synge, men han kan få komme og snakke – Olavsfestdagene står jo tross alt for åpenhet og dialog.

– Olavsfestdagene står for åpenhet, dialog og vi ønsker å vekke forståelse mellom folk som har ulike erfaringer og ulike meninger. Men jeg ser ikke for meg at Olavsfestdagene skulle ha hyret Hans Rotmo til å synge sanger med dette innholdet. Det kunne derimot ha vært riktig å invitere ham til en diskusjon.

 

Ville ikke fått opptre på Olavsfestdagene med teksten

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også