Sakset/Fra hofta

Dagsavisen velter seg i Dagblad-røde tall og ansvarlig redaktør Carsten Bleness valgte derfor å fratre sin stilling med umiddelbar virkning. Bleness gir sin tidligere arbeidsplass denne attesten med videre:

– Jeg kommer best til å huske den fantastiske ånden som lever i Dagsavisen. Jeg tror alle ledere som har vært i Dagsavisen over noen tid blir preget av den ånden og entusiasmen i en avis som alltid sloss for å overleve. Og så er det klart at vi arbeidet lenge med å finne eiere til avisen, og da vi fikk til det var det med stor tilfredshet. Det trygget situasjonen.

Ånd, ja – det er sikkert og visst, selv om det kanskje hadde vært bedre for både Dagsavisen og oss andre om det hadde vært litt mindre av akkurat den. Det later også til at litt mindre ånd kunne ha medført litt færre røde tall; alt tatt i betraktning er det ganske begrenset hvor mange medlemmer ikke-godkjente trossamfunn klarer å skaffe seg i et så smått befolket land som Norge (og Svalbard).

Så vi som – av forskjellige årsaker – har stor glede av Dagsavisen og dens fremherskende ånd bør kan hende vurdere støtteabonnement og kronerulling for å få beholde all åndeligheten som siver ut fra redaksjonslokalene?

For ildrøde tall til tross: konstituert redaktør Arne Strand akter ikke på noen måte å fire flagg, men lover at Dagsavisens kjerneverdier vil ligge fast:

– Jeg kjenner avisa ut og inn, hva den har stått for bestandig, hva den står for i dag, og hva den bør stå for framover. Kjernen i den verdiforankringen vi alltid har hatt må ligge fast: Dagsavisen skal være en politisk avis på venstresiden, den skal være en seriøs avis og den skal være en moderne avis, sier Strand.

– Hva må gjøres for å få Dagsavisen ut av den vanskelige situasjonen?

– Vi må bli bedre på det vi er gode på: Politikk, kultur, nyhet og – i særlig grad – debatt, kommentar og analyse. Dernest må vi se papirutgaven og nettutgaven i sammenheng, sier Strand.

Du verden, her har man jo gått rundt og trodd at det var manglende lesere som følge av nettopp Dagsavisens politikk, kultur, debatt, kommentarer og analyse som fikk Dagsavisen opp i den vanskelige situasjonen i utgangspunktet? Så feil kan man tydeligvis ta.

Gudskjelov og amen til det. For hva skulle vi vel gjort uten Dagsavisens uunnværlige kommentarer om- og analyser av gårsdagens verden?

Og Strand lover heldigvis stø kurs, noe som åpenbart må være Strands måte å forsikre oss alle om at hverken Dagsavisen eller de røde tallene vil bli gjenstand for noen endringer på denne siden av evigheten. Antagelig kom Strand i farten til å utelate et ord i redaktør-løftet sitt, for uten radikale endringer er det mye som tyder på at en fortsatt stø Dagsavisen-kurs ikke bare blir stø – den kan også bli veldig kort.

Man kan ellers si mye rart om Dagsavisen, men det er bare å uttrykke sin helhjertede beundring for et stø-kurs-løfte i den situasjonen avisen befinner seg i: selv kommer jeg faktisk ikke på andre paraleller enn lord Nelson til dette Strands klare varsel om at Dagsavisen akter å gå ned med flagget til topps!

Lykke til på ferden – og husk nå endelig på flytevester og svømmeføtter.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også