Sakset/Fra hofta

Christian Tybring-Gjedde fremsetter et forslag om å opprette asylmottak i opprinnelseslandene, og blir beskrevet som «drevet av fremmedfrykt» av Dagsavisen. På lederplass.

Det liker han dårlig. Heller ikke hans kone liker det. De fremmer politikk, men får personangrep til svar. Er det slik politikken skal være?

Tybring-Gjedde kritiserer redaktør Arne Strand fra talerstolen på Frps landsmøte. Kona ringer Strand direkte.

Men kommer Arne Strand noen gang til å se forskjell, og forstå at han tar mannen i stedet for ballen?

Neppe. Den politiske klassen løser politiske motsetninger ved personangrep. Det er effektivt. Det er en belastning for dem det går ut over. Men det er da også meningen.

Den politiske klassen er ikke i stand til å se forskjellen.

Kommentaren viste også til Per Sandbergs uttalelser om romfolket, og slo fast at Sandberg ikke «er den eneste i partiet som har gjort hetsing av fremmedfolk til en spesialitet. Den som er best på det er Christian Tybring-Gjedde».

Ifølge Tybring-Gjedde er slike påstander både vonde og sårende. Han er ikke i tvil om at det dreier seg om mobbing.

– Han gikk mot meg som person og snakket ikke om politikken, men anklaget meg for hetsing av såkalte fremmedfolk. Det er vondt og sårende, og det er vanskelig å drive politikk når han holder på sånn, sier Tybring-Gjedde til NRK.no.

– Hvorfor kaller du dette mobbing?

– Jeg aksepterer fullt ut at han karakteriserer politikken, men når han går på person og sier at jeg er sendt ut for å hetse, så er det så langt fra min verden at jeg ikke at det er mulig å komme til en slik konklusjon, sier Frp-politikeren.

Men kritikken preller av på Arne Strand.

– Det er opp til ham hvordan han oppfatter en lederartikkel i Dagsavisen. Det var ikke meningen å mobbe han, men vi tok kraftig avstand fra det forslaget som han og Oslo Frp la fram om å opprette asylmottak i Asia og Afrika, sier Strand.

Han kaller forslaget «helt hinsides», og står fast på at slike politiske utspill oser av fremmedfrykt.

– Det viser en side av Frps politikk som partiet spilte mye på før: Nemlig folks frykt for innvandrere og asylsøkere.

Politisk korrekthet er en type moralsk teflondrakt. Man gir seg selv tilgivelse på forhånd. Fabian Stang blir såret og vonbroten av dekan Trygve Wyller fordi han impliserer at Stang har en moralsk defekt i måten han vil behandle romfolk på. Men den samme Stang vil ikke en gang diskutere med Tybring-Gjedde på radio. Han sier bare at han blir stum av å høre hans meninger.

Hvis den ene part finner ut at det er lettest å ta mannen i stedet for ballen, og er overbevist om at ens vurderinger av andre er det samme som beviselige fakta, er sirkelen sluttet. Da er det bare å gyve løs.

Tybring-Gjedde bør snart ha forstått at det er slik. Han kan ikke jamre, men må kritisere Strands modus operandi. Da hans kollega Per Sandberg møtte Strand i Dagsnytt Atten var de på fornavn og falt hverandre snart om halsen.

 

http://www.nrk.no/valg2013/hevder-media-mobber-frp-1.11043708