Nytt

Den amerikanske diplomaten Peter Galbraith har hatt eierandeler i et kurdisk oljefelt, og har gått til sak mot Det Norske Oljeselskap, DNO, fordi Galbraiths selskap mistet rettighetene. Galbraith har vært tett på kurdiske selvstyremyndigheter og de økonomiske interessene sår tvil om hans integritet.

Det er Dagens Næringsliv som har funnet ut at Galbraiths selskap Porcupine eide 5 prosent av oljefeltet Tawke.

Dokumentasjon DN har innhentet viser at den fremtredende diplomaten i flere år har hatt fem prosent eierskap i det store oljefeltet Tawke i Kurdistan. Med dagens oljepris kan feltet inneholde olje verd nærmere 200 milliarder kroner. Galbraith har i flere år fungert som sentral rådgiver for de kurdiske lederne i Irak.

Toppdiplomaten spilte en nøkkelrolle i utformingen av Iraks grunnlov og bidro til å sikre den kurdiske regionen stor grad av selvstendighet. Nå viser det seg at Galbraith hadde eierinteresser i et av de største oljefeltene i Kurdistan.

Da de kurdiske selvstyremyndighetene ifjor reforhandlet produksjonsdelingsavtalene for Tawke-feltet ble imidlertid Galbraith kastet ut. Det samme ble mangemilliardær Shaher Abdul-hak. Han er far til Farouk Abdulhak, som er siktet og ettersøkt for drap og voldtekt på den norske studenten Martine Vik Magnussen i 2008.

Sammen krever Galbraith og Shaher Abdul-hak tilsammen 3,1 milliarder kroner av DNO som kompensasjon for å ha mistet sine eierandeler på ti prosent i Tawke-feltet.

Galbraith var svært lite villig til å svare på spørsmål da DN sporet ham opp i Bergen.
Selv om det ikke er noen kobling til Galbraiths rolle i striden med Kai Eide, er det liten tvil om at oljeinteressene svekker hans posisjon. Avsløringen kan ha hatt betydning for at State Department valgte å backe Eide og UNAMA fredag.

Sparket toppdiplomat i dobbeltrolle