Nytt

Konfidensielle FN-data viser at det noen steder kom inn hundretusenvis flere stemmer enn det var velgere under det omstridte valget i Afghanistan.

Dataene Washington Post har fått tak i viser blant annet at det i den sørlige delen av Helmand-provinsen ble registrert 134.804 stemmer, mens FN mener at toppen 38.000 – og kanskje så få som 5.000 – mennesker avla sin stemme.

Dataene til FN viser at det var store avvik mellom frammøte og resultater, særlig i de turbulente sørlige og østlige provinsene der president Hamid Karzai vant valget 20. august med stor margin.

Afghanistans uavhengige valgkommisjon meldte at det var 215.405 gyldige stemmer i Patika-provinsen, hvorav 193.541 var for Karzai. Men FN har beregnet at bare 35.000 velgere faktisk avla stemme, ifølge Washington Post.

Diplomater i Kabul har tidligere snakket om slike avvik, men dataene til FN har ikke tidligere vært offentlig kjent.

I artikkelen heter det også at det var valgfusk til fordel for Karzais viktigste rival, Abdullah Abdullah, men i mindre skala.

En talsmann for FN i Kabul, Dan McNorton, sier at tallene må leses med forsiktighet siden det dreier seg om rådata som ikke er ferdig analysert.

Foreløpige resultater viser at Karzai vant med 54,6 prosent av stemmene, men valgkommisjonen har bestemt at stemmer fra 12 prosent av valgkretsene må telles på nytt pga av begrunnet mistanke om fusk.

Forrige onsdag ble den amerikanske diplomaten Peter Galbraith, Kai Eides nestkommanderende i Kabul, uventet avsatt av FN`s generalsekretær Ban Ki-moon etter å ha beskyldt Eide for å feie bevis på valgfusk under teppet, både før og etter valget i Afghanistan.

Galbraith bruker ordet «coverup»: dvs at det ble lagt lokk på at valgsvindel skulle avsløres. Eide har hele tiden prioritert forholdet til president Hamid Karzai. Når Ban Ki Moon sparker whistleblower Galbraith, velger han side og risikerer å kompromittere FNs standing både internasjonalt og i Afghanistan.

Galbraith ville fjerne valglokaler i Taliban-kontrollerte områder, fordi de var vanskelig å kontrollere. Under selve valget samlet FN inn bevis på valgsvindel, som normalt skulle vært overlevert Valgklagekommisjonen, men Eide blokkerte at det skjedde.

ABC Nyheter: FN-data viser store avvik ved afghansk valg