Nytt

Kai Eide bærer et direkte ansvar for at det internasjonale samfunn gikk god for valgsvindelen til Hamid Karzai. Han bør gå av, mener International Crisis Group i en ny rapport. Eides nestleder Peter W. Galbraith får således rett i sin kritikk.

Eide nyter heller ikke tillit blant sine egne ansatte, konstaterer ICG. Hvis tilliten skal gjenopprettes må Eide gå.

FN var direkte innblandet i planleggingen og gjennomføringen av valget. Når FN-kontorets leder, Kaie Eide, samtidig gikk ut og anerkjente gjennomføringen og resultatet, forspilte han det som måtte være igjen av goodwill hos afghanerne, skriver ICG.

Although the elections were held for the first time ostensibly under sole Afghan stewardship, UNAMA through the United Nations Development Programme’s Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow (ELECT) program was heavily involved in planning, preparations and logistics. The international community was thus perceived by Afghans as an active participant in the flawed process. When the U.S., European Union and UNAMA representatives quickly declared the elections a qualified success, these early endorsements may have cost them what little currency they had left with the Afghan public. The head of UNAMA’s failure to take decisive corrective action when evidence of fraud surfaced has badly damaged the UN’s standing in the country.

Det internasjonale samfunn har ikke maktet å bygge fungerende statlige institusjoner. USA har ført en vinglete politikk. Men Eide får personlig skylden for ikke å ha reagert da bevis på valgsvindel dukket opp. Han må gå, konkluderer ICG.

The electoral fraud was a direct consequence of failure to build the capacity of government institutions. Since the 2004 presidential vote, the international community – UNAMA in particular – repeatedly turned a blind eye to the looming crisis of credibility rooted in an unsound process. The August vote laid bare disagreements between different international actors and within the new American administration, whose lack of clear policy in Kabul undermined their ability to press for necessary changes ahead of the elections. The polls severely damaged UNAMA’s ability to function effectively, weakening its internal morale and sharply eroding Afghan confidence in Kai Eide, the Special Representative of Secretary-General Ban Ki-moon (SRSG). The UN’s mission to bring stability to the country has been severely jeopardised. His effectiveness as head of mission will always remain in doubt. If UNAMA’s credibility is to be restored, Eide must step down.

Dermed får Eides nestleder, Galbraith, rett i sin kritikk. Galbraith ble sparket av generalsekretær Ban Ki Moon, et oppsiktsvekkende skritt når man tenker på USAs sentrale rolle. Nå er det Eides tur. Det er vanskelig å se hvordan Eide kan overleve kritikken.

Korrupsjon

.Rapporten viser til Karzai og det internasjonale samfunnets stilling i landet er betydelig svekket som følge av uregelmessighetene.

– At Karzai beholdt makten under slike omstendigheter, har styrket inntrykket av at verdenssamfunnet ikke har interesse av, eller er ute av stand til, å ta et oppgjør med korrupsjonen, sier senioranalytiker Candace Rondeaux i International Crisis Group.

– Dette har gitt Taliban en stor seier på PR-fronten, legger hun til.

Candice Rondeaux etterlyser en sterkere vilje til å ta et grundig oppgjør med den omfattende korrupsjonen i statsapparatet.

– Det internasjonale samfunnet ønsker ministre med rent rulleblad, men jeg ser liten vilje til å gå inn på bakrommene i departementene og ta de ansvarlige for korrupsjonen, sier hun i et intervju i magasinet Foreign Policy.

Hun mener at planen som har vært luftet av USAs Afghanistan-utsending Richard Holbrooke om å sende om lag tusen nye sivile for å hjelpe til med statsbyggingen, kan ha noe for seg.

– Det begynner å gå opp, også for USA, at den sivile innsatsen har vært underprioritert. Det er rett og slett ikke nok folk på plass, sier Rondeaux.

Candace Rondeaux er ikke sikker på at dette vil hjelpe situasjonen og advarer mot at flere soldater også kan føre til at opprørerne blir styrket.

– Dette er en kompleks materie, men spørsmålet er hva disse soldatene skal utrette. Om de utelukkende blir sendt for å krige, er det mange afghanere uinteressert. De ønsker heller at Afghanistans egen hær blir styrket, slik at de kan håndtere problemene selv, sier Rondeaux.

Afghanistan: Elections and the Crisis of Governance

Aftenposten: Afghanistan-rapport krever Eides avgang