Nytt

FNs utsending til Afghanistan, Kai Eide, kritiserer Afghanistans «internasjonale partnere» for ikke å vise nok hensyn til sivilbefolkningen i krigføringen, for manglende kulturell sensitivitet, og for manglende koordinering av gjenoppbygginen. De internasjonale aktørene lytter ikke nok til afghanerne, sier Eide.

President Hamid Kharzei kom sist måned med skarp kritikk av de fremmede maktene i Afghanistan, for ikke å ta nok hensyn, og Kai Eide gjentar denne kritikken og sier eksplisitt at han støtter Karzai.

Det er liten tvil om at USA er hovedadressat for kritikken. Den blir neppe mottatt med åpne armer. Eide nevner ikke korrupsjonen på afghansk side som er massiv.

In unusually blunt remarks, the chief of the United Nations mission in Afghanistan warned in an interview this weekend that unless Afghanistan’s international partners conducted their military operations with more care and cultural sensitivity, redoubled their work to minimize civilian casualties and accelerated their reconstruction programs, they risked jeopardizing their efforts to stabilize and rebuild the country.

Eide gir et inntrykk av at ISAF og USA spesielt ikke lytter til afghanerne. Det er en sannhet med modifikasjoner, men Eide viser ikke forståelse for nyanser, og risikerer å bli oppfattet som politiker, som driver sitt eget spill. Det er neppe hans rolle.

Karzai forbereder seg på valg, men det gjør ikke Kai Eide, så hvorfor går han så sterkt ut, spør representanter for allierte og USA spesielt.

«Listen to the concerns of the Afghan people and listen to what President Karzai said,» the United Nations chief said. «I think he reflects a deep and growing concern within the Afghan public about the impact of what we’re doing on the ground.»

Kai Eide sier indirekte at det gjør ikke ISAF og USA.

Eide følger i sin læremester Thorvald Stoltenbergs modus operandi i det tidligere Jugoslavia. USA kan ikke ta igjen offentlig, og Eide sanker poeng både hos Karzai og i FN-systemet ved å støtte presidenten uten forbehold. Men for å gjøre det må han hoppe bukk over mange ubehagelige fakta, som korrupsjonen som strekker seg helt inn i presidentpalasset.

«Every debate about what we’re planning to do in Afghanistan must be an Afghan-led debate, it must take place on Afghan terms,» Mr. Eide said on Saturday during an interview in his office in a guarded United Nations compound here.

«If what we seek is to strengthen Afghan institutions and strengthen the Afghan government — and that’s what we’ve been saying — then it must be clear to everybody that the debate that we are conducting involves the Afghans fully and has the Afghan in the leading role.»

Nåværende NUPI-direktør Jan Egeland formulerte dette prinsippet i sin absurde konsekvens i et innlegg i Aftenposten: Det var bedre at pengene forsvant i korrupsjon i den afghanske regjering enn at de gikk til «krigføring». Det er denne avstandtaken fra krig og vold som nok faller amerikanerne tungt for brystet. Eide kommer selv fra en nasjon som ikke vil ofre sine soldater. Det bør kanskje være et visst forhold mellom byrder og store ord? Men Eide bærer FN-kappen, at han tillater seg så skarp USA-kritikk vil nok bli lagt merke til. Det kan oppfattes som ukonstruktivt og usolidarisk av FN-utsendingen. Som ellers snakker om manglende koordinering …

U.N. Official Warns Afghanistan in Jeopardy