Nytt

Det amerikanske utenriksdepartement backer Kai Eide og UNAMA i striden med Peter Galbraith, og kaller håndteringen av valgprosessen for god.

Det er oppsiktsvekkende at Utenriksdepartmentet tar avstand fra sin egen diplomat, selv om Galbraith har vært utlånt til FN. Desavoueringen av Galbraith kan også sies å ramme USAs spesielle representant til Afghanistan og Pakistan, Richard Holbrooke. De to er personlige venner og samarbeider tett.

Det skal ha vært diskusjon innad i administrasjonen om man skulle forholde seg nøytral, eller støtte Eide. De som mente at det var avgjørende at UNAMA var funksjonsdyktig, fikk gjennomslag.

In a brief statement issued late on Friday, U.S. State Department spokesman Ian Kelly voiced backing for Eide.

«The United States fully supports United Nations Assistance Mission in Afghanistan and Special Representative Kai Eide in UNAMA’s oversight of and support for Afghanistan’s election processes on behalf of the world community,» Kelly said.

«We are in close cooperation with UNAMA and Ambassador Eide, and believe that the agency and its leadership have shown sound judgment in the conduct of their mission,» he added.

Man antyder at det ikke er Eides versjon man støtter, men mer hans politiske rolle.

U.S. officials said there was a debate in Washington over whether to issue the statement of support for Eide, with some arguing it was better not to get in the middle of the feuding between Galbraith and the Norwegian diplomat.

Others, including U.S. Ambassador to Afghanistan Karl Eikenberry, believed it was important to show confidence in Eide and they eventually prevailed, the officials said.

«The disagreement became personal but, in a sense, it was ultimately about the (election) process and the credibility of the process,» said one U.S. official who spoke on condition he not be identified.

U.S. offers support for U.N. envoy in Afghanistan

jfr. NTBs versjon av samme melding:

USA gir full støtte til Eide