Peter W. Galbraith går til motangrep mot Kai Eide og sier Eide og FN-kontoret var informert om hans forslag om en overgangsregjering, hvis Kazai måtte gå. Dette er noe helt annet enn de kupplanene som Eide beskylder Galbraith for å ha planlagt.

Galbraith reiser også sak innad i FN, for å få erklært avskjedigelsen av ham grunnløs.

Galbraith går ikke til sak mot FN, slik det er meldt i norske medier. Det går ikke an å anlegge sak mot FN, men det finnes en klageadgang.

Eide later til å være ømskinnet og tåle kritikk dårlig. For noen uker siden rettet International Crisis Group skarp kritikk mot hans håndtering av valget. Det likte Eide dårlig. Så kom meldingen om at han ikke søker om en forlengelse og går av i mars. Det ble tolket som om at han ikke var ønsket, en fremstilling Eide reagerte kraftig på.

Hans svar på International Crisis Group-rapporten var et langt brev der han beskylder Galbraith for kupp. Brevet fikk oppslag i New York Times igår: U.N. Officials Say American Offered Plan to Replace Karzai .

Men hvis det viser seg at Eide og hans kontor var velkjent med Galbraiths ideer, kan kritikken falle på stengrunn, og muligens bli vendt mot ham selv.

Galbraith did not deny he had supported such an idea. He insisted, however, that it was not only constitutional but had been raised by Eide in a meeting with diplomats.

«In October Kai Eide himself proposed that Karzai should be removed,» he said. «It requires a lot of chutzpah for him to (allege) that I was proposing he be removed, when he proposed it, not internally, but to the diplomats assembled in Kabul.»

The U.N. press office had no immediate response when asked about Galbraith’s allegation regarding Eide.

He also pointed to what he described as the dubious legality of Karzai’s mandate in the autumn. Karzai’s term had expired in May and was extended until August by the Afghan Supreme Court to avoid a power vacuum.

«Karzai’s term was over,» Galbraith said. «We had internal discussions about what to do, how to avoid a constitutional crisis.»

U.N. officials, speaking on condition of anonymity, had a different version. They said that what Galbraith was advocating was tantamount to a coup and was roundly rejected by Eide, other senior U.N. officials and the United States.

«He (Galbraith) publicly advocated for nonconstitutional regime change in a country to which he had been posted,» a U.N. official told Reuters.

Fired Afghan envoy starts legal action against U.N.


Eides nestsjef planla kupp