Nytt

Norge har valgt å kutte produksjonen for å vise samarbeidsvilje overfor Russland og Saudi-Arabia som har kuttet for å motvirke en ekstremt lav oljepris.

Norge kutter 250.000 fat daglig i juli og 153.000 fat daglig i andre halvår. Det tilsvarer et kutt på 300.00 fat daglig i forhold til planlagt produksjon.

– Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, skriver olje- og energiminister Tina Bru.

I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021. (NTB)

Tina Bru understreker at Norge gjør dette frivillig, men det er ingen tvil om at egeninteresse her er sammenfallende med ønskene til medlemmene av OPEC.

– Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier Bru i en pressemelding.

– Dette er et betydelig kutt. Derfor har vi også gjort en grundig vurdering. Dette gjør vi først og fremst for å sikre norsk økonomi og norske arbeidstakere, som er avhengig av en høyere oljepris, sier hun til TV 2. (NTB)

Men gassproduksjonen er ikke omfattet av kuttene.

– Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet ikke vil påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, sier Bru. (NTB)

 

 

 

 

Kjøp Klanen her!