Oversiktsbilde  av Johan Sverdrup feltsenter som ble åpnet for drift i januar 2020. Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Verken kostnader eller nytteeffekt av elektrifisering av dette og andre installasjoner er skikkelig utredet. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Det er gode grunner til å frykte at effekten på globale utslipp vil være beskjeden, dersom politikerne går videre med planene om elektrifisering av sokkelen. Det holder heller ikke å si «vet ikke» om hva kostnadene vil bli, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen tar utgangspunkt i et spørsmål Frps Terje Halleland nylig stilte til Olje- og energiminister Tina Bru.

I spørsmålet vil Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Terje Halleland vite hvor mye det vil koste å elektrifisere alle petroleumsinstallasjoner som er forventet å være i produksjon på norsk sokkel i 2030.

Han spør også om nytteverdien av dette i form av kutt i utslippene av klimagasser. (Stavanger Aftenblad)

«Departementet har ikke utredet kostnaden ved å legge om til kraft fra land på alle innretninger som er forventet å være i produksjon på norsk sokkel i 2030, eller den tilhørende utslippsreduksjonen», skriver Bru i sitt svar.

Det er ikke noen tvil om at strøm fra land vil kutte utslipp i Norge. Ifølge en utredning fra Oljedirektoratet er det snakk om 4,9 millioner tonn CO2 per år dersom alle prosjekter som er under planlegging, blir realisert. Men disse kuttene blir jo ikke så interessant hvis utslippene bare flyttes et annet sted, som klimaforskeren Asbjørn Torvanger i Cicero peker på i et intervju med Klassekampen.

Det er imidlertid grunn til å frykte at effekten på globale utslipp vil være beskjeden.

Avisen påpeker at så lenge verken kostnader eller effekt er skikkelig utredet, kan det svekke folks oppslutning om tiltakene.

Problemet med å velge dyre klimatiltak med høyst usikker effekt, er imidlertid at klimapolitikken kan miste legitimitet i befolkningen. Mange er antagelig villige til å betale en god del for å bidra til å stanse klimaendringene, men hva skjer med denne viljen dersom det blir klart at tiltakene de betaler for er til liten eller ingen nytte?

Det er derfor avgjørende at regjeringen legger troverdige tall på bordet før de går videre med planene om elektrifisering.

«Vet ikke» holder ikke.

Bru vet ikke hva det vil koste å elektrifisere norsk sokkel (Stavanger Aftenblad)

DN mener: Elektrifisering av sokkelen bør utredes bedre

 

<

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.