Nytt

Troll A-plattformen. Foto: wikipedia commons

De som snakker vakkert om utfasing av fossil industri bør ta inn over seg de økonomiske realitetene: Troll-feltet har generert 1.000 milliarder kroner rett i statskassen siden oppstart i 1995.

Nå vil Equinor med partnere investere 7,8 milliarder kroner for å hente ut ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter. Det gir astronomiske 1.650 milliarder kroner i nye inntekter.

Siden oppstart i 1995 har feltet generert inntekter på anslagsvis 175 millioner kroner hver dag, omtrent 1.400 milliarder kroner. Store deler av inntektene fra feltet tilfaller staten gjennom skatt og eierandeler. Siden oppstarten har over 1.000 milliarder kroner gått inn i statskassen.

Equinor mener at det er minst like store verdier igjen på feltet. Forventet fremtidig kontantstrøm fra Troll er anslått til 1.650 milliarder kroner. (NTB)

Det er store tall også når gassen pumpes ut i det europeiske ledningsnettet:

Gassen fra Troll-feltet eksporteres til Europa og tilsvarer en mengde som utgjør totalt 8 prosent av det årlige gasskonsumet i EU.

Man forstår bedre hvorfor Merkel ønsker å knytte Norge tettere til EU.

– Tredje fase i Troll-utviklingen realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter og har en balansepris på under 10 dollar fatet. Dette er trolig et av de mest lønnsomme og robuste prosjektene vi har hatt i selskapets historie, sier konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, Margareth Øvrum, i en pressemelding. (…)

Store deler av verdiskapingen knyttet til utbyggingen av tredje fase av Troll-feltet vil skje i Norge. Equinor signerte tirsdag kontrakter for omtrent 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og Deep Ocean. (NTB)