En spørreundersøkelse blant førsteårsstuderende ved Journalisthøgskolen i Oslo viser at Rødt ville fått tre ganger så mange stemmer som Frp. Venstrevridningen er den samme som før, men fører ikke til noen tiltak, feks. lærere med større politisk variasjon.

Redaktør for E24, Per Valebrokk, mener ubalansen er et demokratisk problem.

Fløypartiet Rødt får støtte frå 11 prosent, medan FrP får skarve 3 prosents oppslutning. Valebrokk meiner dette kan vera uheldig for journaliststanden.

Lærarskuld

– Politiske sympatiar kan påverka journalistens evne til å presentera ulike parti. Venstrevridinga kan øydelegga for omdømmet til journalistane. Om tala frå undersøkinga stemmer så er Rødt fire gonger så stort som FrP blant desse studentane. Det er ikkje tillitsvekkjande for publikum, seier Valebrokk.

Han meiner at lærarane har si del av skulda for at studentane heller mot venstre i politikken.

– Mykje tydar på at lærarane ved journalistutdanningane er elitistiske. Me har eit døme frå hovudstaden der ein lærar oppmoda studentane om å ikkje søka jobb i VG. Den avisa var liksom ikkje god nok, seier E24- redaktøren og legg til:

– Det er ikkje atypisk at studentar er venstrevridde, men det kan bli eit problem om alle fortset å vera det ute i arbeidslivet.

Raude journalistspirer

Intet nytt blant norske journalister
Norske journalisters partisympatier og politiske holdninger har ikke endret seg på 10 år. Dersom landets journalister fikk bestemme, ville Ap, SV og Rødt fått hele 120 av 169 representanter på Stortinget i dag.

Frp ville i likhet med Krf og Sp ikke fått en eneste representant på Stortinget hvis det var opp til norske journalister – akkurat som for 10 år siden. Det går frem av undersøkelser professor Frank Aarebrot har gjort av journalisters holdninger fra 1999 til 2009.