Feature

8. mai 2008 holdt imam Zulqarnain Sakandar Madni et foredrag på Høgskolen i Oslo om filmen «Fitna» av Geert Wilders. Utgreiingene om islam er noe de færreste kan ta stilling til på sparket. Det er en annen verden. Men det Sakandar sier om 9/11 og Irak-krigen, er noe annet. Det er samtidshistorie, og alle har fått det med seg. Sakandar fremstiller en vulgærversjon av konspirasjonsmyten om 9/11 – at amerikanerne selv sto bak. At Sakandar mener dette er ikke nytt, men det er første gang allmenheten har anledning til å høre det bli sagt.

Det er et nivå på utlegningen som er vanskelig å argumentere mot. Så hinsides er det alle fakta. Sakandar bryr seg ikke om flommen av litteratur og filmer. Han har hørt mytene og koker dem sammen til en graut: umuligheten av at flyene kunne trenge gjennom uten å bli oppdaget, farten bygningene falt sammen med, brannmenn som hørte lyden av eksplosjoner – og selvfølgelig at jødene var varslet på forhånd om at noe skulle skje. 4.000 holdt seg borte fra jobb.

Det minner sterkt om Sions vises protokoller: Mørke krefter driver sitt renkespill, kun den som har troens visshet kan gjennomskue det.

Dette predikes på norsk, og det i seg selv er en sterk opplevelse, og det forkynnes fra et kateter på Høgskolen i Oslo. I auditoriet sitter mange unge muslimer – kvinner og menn. De lytter med oppmerksomhet. Dette er det de blir foret med på en offentlig høgskole – på selveste frigjøringsdagen. Rektor for Høgskolen har ikke det minste i mot foredraget. Tvert om: Sakandar er invitert til å holde et nytt foredrag i begynnelsen av mars.

TV 2 ba rektor ved Høgskolen i Oslo om å se gjennom videoene for en kommentar. Etter å ha sett innslagene, uttaler direktøren ved Høgskolen i Oslo at de ikke har noen planer om å nekte organisasjonen som inviterer imam Madni om å sensurere hans innlegg (sic). Imamen skal derfor delta i et nytt debattmøte den 6. mars, i audotorium 35 ved Høgskolen i Oslo.

Det er «Det islamske Nettverk» som står bak foredragene på Høgskolen.

Videoene viser også med tydelighet at han i disse spørsmålene er brukt som ressursperson av det muslimske studentmiljøet i hovedstaden.

I videoene fremkommer det ingen kritiske merknader, hverken fra ordstyrer, fra salen eller andre motdebattanter, til imamens meninger om 11. september.

På den ene siden går leder for Politisets sikkerhetstjeneste PST, Jørn Holme, ut og varsler om en økende radikalisering blant unge muslimer. Samtidig lar en offentlig høgskole en saudi-utdannet imam fortelle unge studenter at USA sto bak 9/11 for å kunne gå til krig mot Irak. Det er politisk heksesabbat, og rektor har ikke noe imot det.


Norsk imam klandrer Bush for 9/11

Les også

-
-
-
-