Nytt

Finansminister Kristin Halvorsen fikk i helgen stor oppmerksomhet rundt at hun vil tette hullet som har gjort det mulig å føre penger ut og inn av landet i form av reisesjekker, uten å bli kontrollert. Halvorsen fremstilte dette som en kamp mot svarte penger og hvitvasking.

Finansministeren ville vise handlekraft. Det var reisesjekker eks-ordfører Per Ditlev-Simonsen brukte for å hente penger hjem fra Sveits.

Men det Halvorsen ikke nevner, og som er lite kjent, er at straffen for å bli tatt med udeklarerte penger, dvs over grensen på 25.000 kroner, – er bøter i størrelsesorden 3-5 % av beløpet.

Det bekrefter underdirektør i Toll og avgiftsdirektoratet, Kari Richardson, overfor document.no.

«Tettingen» av hullet betyr i praksis en avgift på 3-5 % av beløpet. Hvis det da ikke kan knyttes til kriminell virksomhet.

I forbindelse med opprullingen av drosjejukset i Oslo, skrev Aftenposten at pengene som ble forsøkt utsmuglet til Pakistan, i lang tid ble gitt tilbake til eierne, med fratrekk for boten. Nå er det imidlertid slått alarm etter Aftenpostens avsløringer. Nå har Kemneren anmeldt manglende skatt, moms og arbeidsgiveravgift til byfogden, slik at hvis noen blir tatt på Gardermoen med kontanter, blir dette sammeholdt med om vedkommende skylder stat og kommune penger.

Men gjør man ikke det, får man pengene igjen, med et beskjedent fratrekk på 3-5 %. Det er i praksis hva «tetting» av hull betyr.,