Sakset/Fra hofta

Fagforbundet, Fagforbundet, Fagforbundet (en god ting kan ikke sies for ofte og takk til Martin Kolberg) har i VG fått gjennomslag for den aldeles fantastiske og revolusjonerende kalkylen at 1,1 millioner kroner i spart formuesskatt = én tapt sykehjemsplass. Regnestykket – og den enestående konverteringen fra virkelighet til fantasi – stammer fra et oppslag om at Stein Erik Hagens datter Camilla har spart ca. 2,2 milliarder kroner i formuesskatt siden hun flyttet til Sveits i 2009. Deler man dette beløpet på 1,1 millioner, får man ifølge Fagforbundet det nedslående resultat at Hagen & datter har rasert norsk helsesektor med 2.000 sykehjemsplasser over åtte år. Slemme Hagen, altså!

Vinklingen ”rik mann med navn og ansikt driter i de svakeste og anonyme i samfunnet” slår aldri feil. Hørte man ordet ”populistisk” i det fjerne, VG?

Med slike fiffige konverteringstabeller på skrivebordene hos både Fagforbundet og VG, er det jo fristende å gyve løs på en endeløs rekke av sammenhenger i det norske samfunn. Hva med ”Nordmenn kjøper færre biler – staten taper milliarder i avgifter – vi går glipp av 7.000 sykehjemsplasser”?  Eller ”Vi drikker mindre alkohol  – staten går glipp av 3.000 sykehjemsplasser”? Mulighetene er legio – kun fantasien setter grenser.

Men for å holde oss noenlunde til saken, nemlig Fagforbundet og VG. Og pressestøtten:

Fagforbundet har ca 350.000 medlemmer, som hver betaler en månedlig kontingent på 1,45% av brutto månedslønn. La oss si at et gjennomsnittlig medlem betaler det samme beløp pr. år som man får fratrekk på over skatteseddelen, kr. 3.850. For 2017 blir dette 350.000 x 3.850 = 1.347.500.000 eller 1.225 sykehjemsplasser. Ser man de siste åtte årene under ett, og er litt rause på å runde ned, så kan vi si at om ikke de pengene hadde gått til Fagforbundet men i stedet til statskassen, så hadde Norge hatt råd til 10.000 sykehjemsplasser ekstra. Kommentarer fra Fagforbundets leder Mette Nord imøteses med interesse.

VG mottar, i kraft av momsfritak ved salg av sine aviser (er det noen som kjøper dem, da?), en betydelig sum i indirekte pressestøtte. Et anslag fra 2014 gikk ut på at VG, Aftenposten og Dagens Næringsliv til sammen ble subsidiert med ca 1,7 milliarder kroner i momsfritak. Bare der ligger det jo ca 1.550 sykehjemsplasser for disse tre avisene – pr. år!

Astronomisk blir summene når man ser på den samlede summen av direkte og indirekte pressestøtte de siste åtte årene. Den direkte pressestøtten, eller ”produksjonstilskudd” som det heter på offisielt’sk, var i 2016 på drøyt 300 millioner kroner. Fallende opplagstall tatt i betraktning, så ligger kanskje den indirekte på – skal vi for enkelthets skyld si – 1,2 milliarder kroner. Til sammen blir dette 1,5 milliarder kroner eller 12 milliarder kroner over åtte år.

Eller ca 10.900 sykehjemsplasser i det samme tidsrommet Hagens datter har bodd i utlandet. Who’s the bad guy? Take your pick.

Presisjonsnivået på regnestykkene i denne kommentaren er ikke det sentrale. Poenget er å illustrere hvor galt det går når

a) når Fagforbundet prøver å slå politisk mynt på en tapt sak, og

b) VG, som i kraft av mva-fritak skylder Norges befolkning hundrevis av sykehjemsplasser pr. år, stiller opp som logrende, ureflektert og ukritisk mikrofonstativ.

Tillitsvekkende, VG? Nei, heller tillits-svekkende.

”Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultat originalest.” Men Ibsen og hans ”Peer Gynt” er neppe pensum på Journalisthøyskolen.