Sakset/Fra hofta

Leder av Human Rights Service, forfatteren og journalisten Hege Storhaug, vant mandag Sørlandets litteraturpris for boken «Men størst av alt er friheten». Boken er blitt en bestselger med 9.000 eksemplarer solgt bare i Norge, og har jevnt over fått gode kritikker.

Storhaugs bok tar et oppgjør med norsk innvandringspolitikk, og forsvarer grunnleggende rettigheter for kvinner. I tillegg behandler den trusselen islamismen representerer for liberale demokratier i Europa. «Men størst av alt er friheten» karakteriseres fra flere hold som en brannfakkel i norsk samfunnsdebatt. Interessen har vært stor også i utlandet.

Det er en folkejury som stemte Hege Storhaugs bok frem til seier, og det kan i følge forfatteren ha en viss sammenheng med at det er politisk stemningsskifte på gang:

– Det var jo en folkejury som stemte meg inn, og dette forteller noe om at opinionen er i bevegelse. Det er en folkelig oppvåkning på gang. Vanlige menneskers hverdagserfaringer stemmer simpelthen ikke overens med det politisk-korrekte meningsuniverset. Folk forstår at integreringen ikke fungerer og at den multikulturelle ideologien ikke holder vann. Dette merker jeg ikke minst gjennom min foredragsvirksomhet land og strand rundt, i min kontakt med lokallag fra alle politiske partier: Folk skjønner at noe ikke stemmer, og at hva de er blitt fortalt om innvandringens berikelser ikke er sant.

Hege Storhaug sier hun tror Norge står overfor et vannskille som ligner situasjonen i Danmark. Der ble den sosialdemokratiske og innvandringsvennlige regjeringen kastet fordi folket hadde mistet tilliten til den multikulturelle ideologien som var blitt ført frem til da.

Vi gratulerer Hege Storhaug så mye med en velfortjent pris!

Norge i dag: Fikk pris for islam-bok

Hege Storhaugs takketale kan leses i sin helhet her