Sakset/Fra hofta

Journalist i dagbladets nettutgave Zakia Akhmed Akkouh står frem med fromt blikk og spør hvordan Hege Storhaug kan vite hva hun føler når hun bærer hijab.

Akkouh introduserer religiøse definisjoner som ingen kan overprøve eller motbevise, da de er basert på hennes egne følelser:

Hijaben bruker jeg ikke fordi jeg er underordnet mannen, jeg bærer den fordi jeg er underordnet Gud.

Akkouh mener m.a.o. at Gud ber henne tildekke håret. Det må hun gjerne mene, men Akkouhs oppfatning er ikke den eneste gyldige. Andre mener like sterkt at dette ikke har noe med Gud å gjøre. Det er tvert imot et våpen mot kvinner. Argumentene for en slik oppfatning er mange og sterke, og Akkouh og Dagbladet har åpenbart problemer med å argumentere mot. De må derfor fremstille Hege Storhaug som en person som er fylt av hat, som lider av fobier og som vil forby kvinner å bære hijab. Jeg har ikke sett at Storhaug går inn for et slikt forbud noe sted.

At et menneske med slike holdninger kan arbeide som journalist i Dagbladet, er tankevekkende. Argumentasjonen mot Storhaug er naiv, og sauser i hop personlige meninger og generelle betraktninger. Hun tillegger dessuten Storhaug meninger hun ikke har.

Den eneste forskjellen mellom nonner og norske muslimske kvinner, er at vi går litt mindre tildekket. I likhet med hijaben er nonnedrakten et religiøst plagg. Storhaug kan gjerne argumentere for at hijaben er et politisk og ikke religiøst symbol.

Religiøse begrunnelser som at man gjør en ting fordi Gud sier det, er tautologiske: De lar seg ikke diskutere. Det kan vi diskutere er praksis: at hijab knyttes til kvinneundertrykking og er et våpen for islamismen.

Forsvarerere av undetrykkelsen tyr i siste omgang til hysteri: Det er et overgrep når muslimer ikke kan utøve sin religion i fred.

Det begynner å bli uhyggelig undertrykkende når andre går inn for å fortelle oss at måten vi praktiserer religionen vår på, ikke har en plass i det norske samfunnet.

For det spiller ingen rolle at Storhaug og andre islamkritikere tolker hijaben som et religiøst-politisk symbol skapt for å segregere kvinnen fra mannen.

Jo, det spiller en stor rolle, og det er den rollen hijaben spiller.

Jeg tror ikke Dagbladet helt forstår hva de har gitt seg ut på hvis de velger å tre inn i rollen som hijabens forsvarer. Det er å velge seg et symbol som slår alle normale moderne mennesker med avsky. Å late som om dette er et klesplagg på linje med nonnedrakten, er hinsides. Den som velger å overse folks sunne fornuft, har et problem.

Jeg tror Hege Storhaug vinner over Dagbladet.

Størst av alt er friheten

Les også

-
-
-
-
-