Kommentar

Velkommen til ny design.

En stor omlegging har foregått bak kulissene, og forhåpentlig vil det nye designet falle i smak. Hovedfordelen er at mer stoff er lettere tilgjengelig fra forsiden.

Teknisk kjører vi på en nyere versjon av programvaren, noe som skal sikre større muligheter til å utnytte det potensialet som finnes i form av tilleggsprogramvare for nyttige funksjoner. Det kommer vi tilbake til. Nytt er Security Code. Når du legger inn en kommentar bes du å legge inn en tallrekke. Dette er for å begrense spam. Vi ber om forståelse for de eventuelle ulempene dette medfører. Så får vi se etterhvert hva effekten blir.

Sidene er på ingen måte statiske, og heller ikke er vi ferdige med jobben. Det gjenstår å bygge opp et arkiv, men før dette skal gamle postinger på plass. Dette vil foregå i det skjulte, og link fra forsiden kommer på plass når jobben er gjort.

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger (gjerne på mail til undertegnede) og tips om nye funksjoner som kunne være praktiske, og ellers om det skulle være problemer. Vi kan ikke love at alle forslag blir tatt til følge, men vi kan love at alle seriøse forslag blir vurdert på en skikkelig måte.

En liten sak om søkesiden: fordi Google trenger tid på å bygge opp sin søkebase etter omleggingen vår, kan det hende at en del treff tilsynelatende ikke finnes lenger. Det gjør de selvsagt, men URL-en blir feil. Dette vil gå seg til etterhvert.

Les også Hans’ velkomsthilsen her.