Tavle

Document vil foreta en omlegging av forsiden. Det gjøres fra tid til annen. Nye behov melder seg, nye løsninger dukker opp. En av tingene vi vil eksperimentere med er å bruke det store billedet mer aktivt og knytte det til stoff vi skriver om.

I dag var det drapet på den nederlandske jesuitt-presten fader Francis Van Der Lugt som gjorde dypt inntrykk. Det gir en helt annen oppmerksomhet å kjøre det på topp. På den måten signaliserer vi også til leserne at dette er en story vi synes de bør gjøre seg bekjent med.