Tavle

Omleggingen som endelig har løst de plagsomme problemene vi hadde med en ustabil server, er som man ser blitt ledsaget av et nytt design, som vi er svært fornøyde med.

Den gamle siden holdt en høy estetisk kvalitet, men var veldig teksttung, og begynte kanskje å minne litt om en avisside fra 1800-tallet.

Det provisoriske designet vi tok i bruk idet serverproblemene ble forsøkt løst med en quick fix snarere enn en full gjenoppbygging fra grunnen av, var derimot en smule for billedtungt – foruten at det ble rammet av det irriterende problemet med aldeles unødige dobbeltposter.

Denne gangen har vi funnet en balanse mellom tekst og bilder som neppe vil bli gjenstand for større justeringer. Det forrige tekstspeilet var for bredt, og tvang en til å fokusere blikket flere enn tre ganger pr. linje, mens vi denne gangen har lagt oss nærmere en bokmessig layout av teksten.

Vi synes vi har ivaretatt hensynet både til fornyelse og kontinuitet, og siden har i det store og hele en visuell fremtoning som er svært nær den vi har ønsket oss.

Det betyr ikke at siden er helt perfekt ennå. Vi har noen uløste problemer, f.eks. at forfatternavnene i gjestespalten ikke synes på forsiden, hvor det snarere figurerer en redaksjonell signatur tilhørende den som rent fysisk la ut teksten. Dette vil forhåpentligvis bli løst forholdsvis raskt. Det finnes også andre imperfeksjoner.

Vi vil derfor helt sikkert foreta endel mindre justeringer av estetisk art i tiden fremover. Dette ville ikke ha vært nødvendig hvis den midlertidige løsningen vi forlot ikke hadde vært så prekær. I så fall kunne vi ha finjustert detaljer i ro og mak over et lengre tidsrom. Men den luksusen hadde vi ikke, alt tatt i betraktning.

Vi er altså oppe og går, og veldig glade for det, men fortsatt under utvikling.