NRKs mangeårige Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit var konsulent på Jostein Gaarders kronikk, avslører VG.

Gaarder har opplyst at ti personer, med faglig ekspertise på Midtøsten, leste gjennom artikkelen og nærmest forhåndsgodkjente den. Han brukte det som eksempel på at synspunktene ikke var tatt ut av luften, men at mange kvalifiserte personer hadde gått god for den.

Nå sier VGs kilder at en av dem var NRKs Odd Karsten Tveit. Det må betegnes som oppsiktsvekkende. Gaarders kronikk er av mange bedømt som klart antisemittisk. Av to grunner: Den sier uttrykkelig at et «vi», som kan oppfattes som verdenssamfunnet, ikke lenger anerkjenner staten Israel. Kritikerne anførte at det er ingen annen stat i dagens verden som får en slik behandling. Gaarder anførte Milosevics Serbia, Sør-Afrika, men ingen av disse sluttet man å anerkjenne.

Det andre punktet var at Gaarder trakk inn en «rabbiner» som for to tusen år siden forsøkte å lære jødene humanisme. Vesten har terpet på humanismens ABC i to tusen år, men jødene har ikke villet lytte. Disse kristen-baserte bebreidelsene gjorde selv politiske tilhengere av Gaarder betenkt. Det er særlig dette som betegnes som klassisk antisemittiske forestillinger. Man skulle tro at Den norske kirke ville rykket og tatt avstand fra dette gamle grumset, men det gjorde de ikke.

På slutten spår også Gaarder en ny fordrivelse og et nytt eksil for jødene. Han ber verdenssamfunnet ta godt imot dem.

Hele tonen i artikkelen er slik at en kvalifisert person øyeblikkelig burde våknet.

Det er umulig å vite hva Tveit kan ha sagt. Men når Presseforbundets Per Edgar Kokkvold på dette grunnlag nærmest frikjenner Odd Karsten Tveit, er ønsket om å unnskylde litt for tydelig. Artikkelen er så grov at enhver befatning med den er kompromitterende. At Tveit ikke vil kommentere saken tyder på at motforestillingene ikke var særlig sterke.

Den som har hørt Tveits sendinger gjennom mange år vil ikke bli forbauset.

Fikk hjelp av NRK-Tveit til Israel-kronikken

Les også

-
-
-
-
-
-
-