På samme dag som den eneste overlevende Beslan-terroristen er funnet skyldig, dukker det opp to artikler om at FSB hadde en finger med i spillet også i Beslan.

Den ene er en artikkel i siste Weekendavisen, et intervju med polske Krystyna Kurczab-Redlich, som har laget tre dokumentarfilmer om Tsjetsjenia og til sist ble kastet ut av Russland. Den andre er en anmeldelse i siste Times Literary Supplement av boken til John B. Dunlop, som utelukkende omhandler Dubrovka-teatret og Beslan.

I utgangspunktet nekter man å tro at det kan være tilfelle: at krefter innen sikkerhetstjenesten kan ha vært delaktig i noe så grusomt. Inntil man hører hvor detaljerte bevisene er.

Gjengen av tsjetsjenere oppholdt seg i flere måneder i en skog i Ingusjetia uten å bli oppdaget. Den hadde greid å forhåndslagre store mengder våpen og sprengtstoff inne i skolen. De to politimennene som pleier å stå vakt, var utkalt på noe som viste seg å være en avledning. Under aksjonen skrøt terroristene av at de hadde kunnet spasere inn ved å betale 20.000 dollar.

Myndighetene sa det deltok 32 terrorister, men gisler og øyenvitner sier det var rundt 50. Øyenvitner og Ingusjetias tidligere president Ruslan Ausjev, som var inne og meklet frem løslatelse av 27 gisler, har fortalt om 13 lyshårede, russisktalende menn som ledet aksjonen, men som forsvant den tredje dagen. Ingen har sett dem siden.

Forfatteren Dunlop legger ikke skjul på at mannen de kalte Obersten var en ytterst brutal terrorist: Tyve gisler ble drept umiddelbart.

Men det forhindrer ikke at det var en rekke merkelige omstendigheter rundt Beslan. FSB og myndighetene gjorde alt for at det ikke skulle komme til forhandlinger. Obersten oppga sitt mobil-nummer, men myndighetene sørget for at det ble blokkert. Den tidligere presidenten for Tsjetsjenia, Aslan Maskhadov, var på vei inn for å forhandle. Det måtte for enhver pris unngås. Da den kjente journalisten Anna Politovskaja satte seg på et fly fra Moskva 2. september, ble hun forgiftet på flyet, og måtte innlegges på sykehus. Hun var alvorlig syk. Selv blodprøvene hennes forsvant.

Under aksjonen oppga myndighetene sentralt hele tiden at det var 354 gisler, men alle i Beslan visste at det virkelige tallet var rundt 1.200. Hvorfor underslo myndighetene dette viktige faktum?

Selve stormingen var en skandale. Russiske flammekastere satte fyr på taket over gymnastikksalen. Det fikk brenne i to timer før brannvesenet kom, og drepte mange sårede da det falt ned. Brannvesenet hadde heller ikke nok vann til å slukke.

NGO-en Beslans Stemme består av overlevende og familiene til ofrene. Så sent som i november ifor sendte de ut en desperat appell:

«…Vi vet ingenting om hvem som i virkeligheten beordret Beslan-forbrytelsen… Hvorfor den ikke ble forhindret. Hvem som egentlig har skylden.»

Slike antydninger er farlige i Russland. Marina Litvinovitsj har lenge drevet nettstedet pravdabeslan.ru. Forleden ble hun overfalt av bøller på åpen gate i Moskva og slått helseløs. De sa at hun burde være mer forsiktig.

Akkurat som med Beslan er det påfallende at ikke myndighetene oppdaget forberedelsene til aksjonen mot Dubrovka-teatret i oktober 2002. Tsjetsjenerne hadde oppholdt seg flere måneder i Moskva. To av terroristene flyktet før gassen ble sluppet inn: Hanpasza Terkibajev og Abu Bakr. Politovskaja intervjuet senere Terkibajev, og han var uforsiktig nok til å vise frem sitt ID-kort, som var utstedt av presidentens administrasjon.

Terkibajev omkom ved en «trafikk-ulykke» for tre år siden. Det er aldri blitt offentliggjort noen rapport om Dubrovka.

Akkurat som i Beslan ble det utvist en ubegripelig hensynsløshet og nærmest villet råskap fra myndighetenes side: Legene som skulle behandle de skadde fikk på forhånd ikke vite hvilken gass som skulle brukes. Dermed døde 200 gisler. Det virket nærmest som om myndighetene ikke brød seg om at det skulle gå med mange. Noe av det samme skjedde i Beslan.

Hvorfor skulle myndighetene ha interesse av en terroraksjon i hjertet av Moskva? Av flere grunner: først og fremst for å forpurre forhandlinger med Maskhadov. Krigen begynte å bli upopulær hos den jevne russer, og presset om å forhandle var økende. Men siloviki – sikkerhetsfalangen rundt Putin – motsatte seg forhandlinger på det sterkeste: krigen var blitt selvgående, den sørget for forfremmelse og ikke minst: den var inntektsbringende.

Utenrikspolitisk ønsket Putin å demonstrere at Russland var truet av den samme terrorismen som USA. Propagandaen kjørte frem dette argumentet med en gang, også i Beslan der det ble sagt at flere av terroristene var arabere.

Teoriene henger ikke i løse luften. Bombene som utløste den andre Tsjetsjenia-krigen, mot alminnelige boligblokker flere stedet i Russland i 1999, har aldri blitt oppklart. Det man sikkert vet er at en bombe slo feil i Ryazan. En rekke stupide feil avslørte at det var FSB som sto bak, de påtok seg også ansvaret, men sa det var en test. I Russland kan folk bli tatt in flagranti, uten at det skremmer bakmennene noe særlig.

Hvis FSB står bak alt – fra 1999-bombene som krevde 300 sivile liv, til Dubrovka og Beslan, er det tenkelig at det kunne skjedd uten Putins stilltiende viten, om ikke aktive rolle? Jeg vil tro nei. Putin var selv sjef for FSB fra 1996-1998. Han er chummy med FSB.

Den samme mannen som ledet aksjonen mot Dubrokva, ledet aksjonen mot Beslan-skolen: General Vladimir Pronitjsev. For Beslan ble han forfremmet.

Hvis man lever i Russland er det ikke lett å innrømme at myndighetene i landet kan være så morderiske. I et fritt land burde det være lettere. Men oppmerksomheten rundt Putins mørke side er uhyre svak i Norge.

Det ville kanskje ikke være like lett å vinne oppslutning om oljesamarbeidet i Nord, hvis disse opplysningene var kjent.

Det er fristende å trekke en sammenligning: Konspirasjonsteorier om 911 «omsettes» fritt, og blir enda trodd av enkelte. Men indikasjoner på at i Putin-land der kan alt gå an – selv terroraksjoner mot egne borgere – vies nesten ikke oppmerksomhet.

Tjetjenisering

TLS-artikkelen er bare i printutgaven foreløpig

Boken er:

John B. Dunlop
THE 2002 DUBROVKA AND 2004 BESLAN HOSTAGE CRISIS
A critique of Russian counter-terrorism
157 pp Stuggart: ibidem-Verlag
3 89821 608 X
€24.90

Les også

-
-
-
-
-
-