Kommentar

Et autoritært regime er ikke hva Russland trenger, og det vil heller ikke fungere. Likevel er det det Putin har skapt. Når han sier at han skal bli tøffere betyr det mer av det samme: mindre frihet, mer kontroll og mer korrupsjon og misnøye blant befolkningen.

-Jeg har ikke registrert at Vesten har gitt noe positiv input til demokratisering av Russland de senere år. Man har konsentrert seg om å ha et godt forhold til Putin. Det kalles visst realpolitik, sa Russlands fremst liberale politiker, Grigorij Javlinskij til BBCs Hardtalk – lett syrlig.

Javlinskij tegnet et bilde av Russland, der Putin er en ulykke for folket, og Vesten stort sett har gitt blaffen i russerne. Ikke bare tsjetsjenerne.

Sentimentalitet og realpolitikk

Det er derfor noe falskt over tårene og sympatien til NRK-folkene, fra Nina Owing (som ikke vet bedre) til Hans Wilhelm Steinfeld (som burde visst bedre). Norge har fulgt den samme realpolitikken, og gjør det faktisk fortsatt ved ikke å se helheten i Putins politikk, bare brokker av den: Steinfeld kan snakke om beske aviskommentarer, men ikke om politistaten. Det het så fint at Anna Politovskaja var beskyttet av at hun hadde et kjent navn i Vesten. Vel, hun var ikke mer beskyttet enn at hun nå ligger på sykehus med nyre- og leverskader.
Det Vesten gjør er å fortsette realpolitikken fra den kalde krigen, men da visste alle at det var et diktatur. Nå later vi som det er et demokrati.

Det er det ikke, det slo Javlinskij fast. Han understreket at det ikke gjaldt bare å forandre politikken i Tsjetsjenia, og for Nord-Kaukasus. Det gjelder hele Russland.

Putin har innrømmet at det har vært svakheter i systemet. De skal nå rettes opp. Med mer styrke. Norske medier, med NRK i spissen, unnlater å påpeke at dette vil skape mindre trygghet og mer korrupsjon.

Som Javlinskij sa: det betyr mer av det samme. Vi har allerede:

ikke et uavhengig parlament
ikke uavhengige medier
ikke noe virkelig uavhengig rettsapparat
ikke selvstendig sikkerhets og politistyrker
og heller ikke frie valg

Det jeg tror Javlinskij mente med at dette ikke vil fungere for Russland, er at dette er å aktivere de verste sidene ved russisk/sovjetisk historie. Russland tåler ganske enkelt ikke mer autoritære regimer. Det har såvidt greid å frigjøre seg fra noe av fortiden og bygget opp spede ansatser til et sivilt samfunn. Mer av det samme vil gi mer terrorisme.

-Men krever ikke folk hevn?

-Nei, jeg tror en god del av folket forstår at en militær løsning betyr større usikkerhet, svarte Javlinskij.

-Putins politikk skapte sjelen, spiriten, som er grunnlaget for dagens terror, sier Javlinskij.

Gamle og unge terrorister

Han var selv med å forhandle med terroristene i Dubrovka-teateret for to år siden. Det var ikke første gangen. Han forhandlet også med Dudajevs folk i Grozny i 1994, og greide å få løslatt 7 av 12 gisler. Det var to helt forskjellige situasjoner, som sier mye om hva som har skjedd i mellomtiden.

-Terroristene i Dubrovka spilte nærmest et spill. De snakket om den tragiske situasjonen i Tsjetsjenia, hva de hadde sett eller opplevd og mistet personlig. Men de var vanskelig å snakke med. De var ikke innstilt på å forhandle. Det var de ikke forberedt på. De var veldig unge og ikke seriøse. Det var som de var på en scene, noe de hadde forberedt, de var tøffe, og svært farlige, sa Javlinskij.

Han kjenner igjen noe av de samme trekkene ved terroristene i Beslan. Videoen som ble vist på TV igår og det vitner har fortalt, tyder på at det var samme type mennesker. Unge, farlige, og egentlig ikke særlig politiske. De politiske kravene er generelle, svevende.

Likevel må det forhandles. Det første målet fremfor alt må være å redde menneskeliv, sier Javlinskij.

-General Ausjev (den avsatte presidenten av Ingusjetia) fikk løslatt 26 gisler. Det hadde kanskje vært mulig å få ut fler, sier han.

Påvirkning?
Tim Sebastian lurer på om Vesten har noen påvirkningsmulighet på Putin:
-Det kan virke som om Putin sier til Vesten: -mind your own business.

-Vel, hvis dere hadde møtt oss med ærlige hensikter. Med prinsipper og ikke dobbeltmoral. Men jeg tror ikke Vesten er villig til å arbeide seriøst med dettte. Dere har mer enn nok å styre med på egen hånd. Dessuten foretrakk dere gode forbindelser til Putin. The West don’t care for Russians. Vi så dette allerede under Jeltsin. Hvis Vesten var litt mer langsiktige ville dere forstå at det russiske folks vitale intereser er de samme som europeernes og amerikanernes, sier Javlinskij, med realisme i stemmen.

ps. programmet går i reprise 13.30, 17.30, 20.30 og 01.30 på BBC World

Les også

-
-
-
-

Les også