Kommentar

Det er mange ubesvarte spørsmål etter dagens forferedelige hendelser. Hva utløste stormingen? er det fremste. Var det en eksplosjon innenfra, gisler som rømte, eller russerne som sprengte et hull i en vegg? Alle tre skal ha funnet sted. Spørsmålet er i hvilken rekkefølge.

I skrivende stund er det 150 døde, og 650 på sykehus. Det betyr at rundt 400 ikke er gjort rede for. Det snakkes om at antall døde kan være langt høyere. Det minner om Dubrovka.

Myndighetene må finne seg i at alt de sier blir mistenkeliggjort. Hvorfor skjulle de holde fast ved at det var 354 gisler på skolen, når antallet trolig var tre ganger så høyt? Og hvorfor skulle de først rett før stormingen bekrefte det alle visste: at det var tsjetsjenere som stilte politiske krav om løslatelse av fanger og tilbaketrekning av russiske soldater fra Tsjetsjenia.

Da kaoset begynte ble det sagt at det var terroristene som hadde mistet kontroll over situasjonen: et antall gisler rømte, terroristene skjøt vilt etter dem, det hørtes detonasjoner og sikkerhetsstyrkene måtte rykke inn.

Det sentrale spørsmålet er rekkefølgen ting skjedde i: Guardian siterer ubekreftede meldinger om at en kvinnelig terrorist ved et uhell utløste bomben hun bar. I neste omgang flyktet gisler. Da sprengte russerne et hull i veggen.

I denne versjonen blir russerne stående uten skyld. De ble overveldet/innhentet av begivenhetene og ble nødt for å handle.

Men hva hvis det var russerne som først sprengte et hull i veggen? Da er det ren Dubrovka om igjen, aksjon uten hensyn til menneskeliv. Det ville passe godt med hva Putin står for: Knus terroristene. Alt annet er underordnet.

Da virker det mer logisk at terroristene mistet selvkontrollen. Jeg kan vanskelig tenke meg at det var med i planen at de skulle forsøke å flykte. De gikk inn vel forberedt på å dø.

Da russerne stormet inn, detonerte terroristene ladningene som fikk taket til å rase sammen. Mange skal ha blitt drept av det.

BBCs utsendte hadde snakket med en av gislene som fikk slippe ut igår: terroristene skal ha vært helt gale i blikket, og ikke vist noe hensyn.

Det sies nå at ni av de drepte terroristene var arabere, og at Al Qaida har finansiert operasjonen. Det kan tenkes. Men like klart er det at Putin ønsker å gjøre sin motstander identisk med USAs og Vetens.

Talsmann for Human Rights Watch UK var klinkende klar på BBCs 21-sending: Putins politikk har vært «disastrous». Han har latt soldatene fare frem akkurat som de vil overfor sivile. Svaret på alle problemer har vært vold, uten lov og rett.

I Norge sies det hele tiden at det er politisk umulig for Putin å gi Tsjetsjenerne selvstendighet. Det er ikke nødvendig. Putin kan gjøre en stor ting, som vil forandre mye, for terroristene er ikke spesielt populære: han kan innføre lov og rett i Tsjetsjenia. Det vil i første rekke si å disiplinere egne styrker.

Guardian Unlimited | Special reports | 150 dead as troops storm siege school

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også