Kommentar

Selv en debatt om Israel forfaller til innenrikspolitisk krangel. Det blir sagt at boikott-spørsmålet er følsomt. Men man går ikke inn på hvorfor.

Igår kunne Dagsavisen fortelle:

På sin nettside erklærer Hamas at organisasjon kandiderer for det palestinske parlamentet «for å gjøre slutt på de siste rester av Oslo».

Men denne siden ønsker ikke de «rettferdige» å snakke om. Iran var heller ikke et tema SV var forberedt på å diskutere. Det var vanskelig. Talskvinnen Daasvand Skjævesland var uforberedt.

Selv Hagen trodde at valget kunne gjøre Hamas mer moderat. Selv sier de at det er for å kunne forsvare den militære kampen.

En valgseier for Hamas reiser for fullt spørsmålet om hva man gjør hvis demokratiske valg fører til seier for de militante kreftene.

Den norske debatten greier ikke ta inn over seg at det er en sammenheng mellom Israel/palestiner-konflikten, og kampen som foregår i Irak, Syria, Libanon og Egypt.

Men de greier det ikke. Det blir for komplisert. Akkurat som det er for vanskelig å erkjenne at historien er levende til stede i Midtøsten, vår historie, utryddelsen av jødene i Europa, med assistanse fra norsk politi. Erkjennelsen er stykkevis og delt. Det holder ikke.

Det er ikke Israel som vil bli isolert hvis Norge setter igang en økonomisk boikott. Det er Norge.