Kommentar

Det nyåpnede Verdens kulturmuseum i Göteborg fjerner et bilde fra en utstilling om hiv/aids, fordi mange muslimer har sagt de finner bildet krenkende.

Bildet har en erotisk tone, med vers fra Koranen. Det er laget av Louzla Dourabi, som bor i Frankrike. Hun sier til GT at hun er blitt tvunget til å fjerne det en gang tidligere. Da var det franske pensjonister som synes det ble for sterkt.Durabi forklarer bildet til GT:

– Den kan ses som ett svar på det hyckleri som kännetecknar den muslimska kulturen med avseende på sexualiteten, framförallt kvinnans sexualitet.
– Mitt verkliga mål var att ärligt uttrycka min innersta känsla av att kärlek leder till andlighet och därför till Gud.
– Jag ville inte förolämpa någon utan framhålla sambandet mellan kärleken och Gud, här symboliserad av Koranens heliga skrift.

Museumsledelsen sier den ikke gir etter for sensur i første rekke. Bildet er ikke sentralt i utstillingen. Det ble nærmest tatt med for å bryte med et dystert tema, sier lederen Jette Sandahl. Samtidig sier ledelsen seg lei for trusler som er kommet.

«Jette Sandahl bekräftar för TT att hot har riktats mot museet. Men hon vill inte säga hur hotet har sett ut.»

Det er interessant at de som sender trusler kobler direkte til drapet på Theo van Gogh:

«Du och ditt äckliga arbete kommer att sätta muslimerna i Sverige i brand, ta lärdom av Holland! Världens största supermakt kan inte skydda sig så frågan är hur du ska skydda dig.»
Så lyder ett av de hotfulla e-mejlen till Världskulturmuseets aidsutställning i Göteborg.

GT har lest de rundt 700 e-postene og sier bare et fåtall truende. De fleste er såret og lei seg fordi bildet sårer deres religiøse følelser.

Kommentar: Saken føyer seg inn i et mønster. Muslimer protesterer mot et kulturuttrykk de finner krenkende. De ansvarlige gir etter og finner en begrunnelse om at det ikke var fordi de ga etter for sensur. Kan så være. Men sakene danner en stadig sterkere presedens: muslimske aktivister finner ut at de kan få gjennomslag bare de står på. Det er påfallende at kunstnere ikke trekker den logiske konklusjon: hvis noen ønsker et bilde fjernet fra en offentlig utstilling, er det livsviktig ikke å gjøre det. Da åpner man døren.

Det er rundt 300.000 muslimer i Sverige.

http://www.sindbad.se/phpBB2/viewtopic.php?t=3536

Hot mot museum – tavla byts ut

Dödshot stoppar kärlekstavlan