Saudi-Arabias meldinger om at de nærmest har påført Al Qaida et drepende slag står ikke til troende. Tvert om. Det oser av selvbedrag.

Likevel gjengis uttalelsene fra Riyadh som om de sto til troende. På nettet har man allerede korrigert og sagt at Muqrin ikke er død.

Rådgiver for det saudiske utenriksdepartmentet, som er den som vanligvis kjøres frem når noe skal sies, holdt pressekonferanse i Washington. Han snakket om at politiet kom på sporet av terroristene fordi noen noterte nummeret på bilen da de dumpet liket av Johnson. Men nå viser det seg at det ikke er funnet noe lik.

Den eller de som har hånd om informasjon gjør en dårlig jobb. Det vitner om at man er helt på jordet, og ikke forstår hvordan spriket mellom angrep og påstått oppklaring virker.

Man skulle ha drept Muqrin, hans høyre hånd og sannsynlige etterfølger, og tatt mannen som planla angrepet på USS Cole, som skjedde før 911, og likeså hjernen bak angrepet i Khobar for tre uker siden. Som om ikke det var nok; man har også funnet tre biler, og en av dem var den som ble brukt da BBCs kameramann ble drept og Al Qaida-spesialisten Martin Gardner ble hardt såret.

Fra en regjeringstalsmann påstås det at cellen som ble knust var den siste Al Qaida-cellen i kongedømmet.

Hvis kongehuset har like dårlig grep om virkeligheten, og meget tyder på det, har vi store overraskelser i vente.

4 Killed After Hostage’s Death Are Called Saudi Cell’s Leaders
By NEIL MacFARQUHAR

Published: June 20, 2004

Det bør ellers noteres at en staff-report fra 911-kommisjonen går langt i å frikjenne Saudi-Arabia for ansvar for 911, også funding. Dette er stikk i strid med en annen rapport, Kongressrapporten om 911, som ble kjent i fjor sommer, sju måneder etter den var ferdig. Avsnitt om Saudi-Arabias innblanding var strøket ut ved publisering. Men de som har lest dem, sier at de gikk langt i å implisere kongedømmet, dvs. støtte og støtte fra enkeltpersoner.

No Saudi Payment to Qaeda Is Found
By DOUGLAS JEHL

Published: June 19, 2004