Det er ikke alltid William Safire har noe å fare med, men det har han denne gang: Konklusjonen om at det ikke er funnet bevis for et samarbeid mellom Al Qaida og Saddam stammer ikke fra 911-kommisjonen, men er en mellombels staff-report.

Rapporten utelater og mediene forenkler. Resultatet blir misvisende.

I all journalistikk: pay attention to detail. Det tar dessverre tid og det har journalister lite av. Dessuten: it makes bad copy, det er ikke sikkert det appellerer til leserne, som er avvent fra innviklede årsakskjeder. Det er dessuten dårlig butikk!

Denne gangen rettes ikke skytset bare mot norske medier: Alle hadde vinkelen om at det ikke er funnet noen forbindelse Al Qaida/Saddam. Wrong again Bush! Det er inntrykket som sitter igjen, og en prelat bruker det endog på Dagsrevyen ikveld: Akkurat som WMD bruker amerikanerne Zarqawi.

For det første: det er snakk om en midlertidig rapport fra staff til 911-kommisjonen, anført aven tidligere tjenestemann ved National Security Agency, kalt Zelikow. Det er spesielt at staben går ut på denne måten i et så sensitivt spørsmål. Leder og nestleder måtte rykke ut og påpeke at det ikke var deres konklusjon, som by the way ikke er trukket ennå. Dette var en måte å preempt kommisjonens arbeid på, som Safire finner ikke så lite provoserende. Forståelig nok.

For etterforskningen av samrøre mellom Saddam og Al Qaida er et puslespill med mange biter. En brikke can make all the diffrence.

Det var kontakter mellom de to over en tiårs periode. Men hvor langt gikk de. Ingen, heller ikke administrasjonen, har påstått at Saddam var innblandet i 911, skriver Safire.

Men staff-report gjør motsatt vei: Fordi det ikke er påvist noen Saddam-finger i 911, slutter man at Bagdad heller ikke samarbeidet med Al Qaida, hvilket er noe ganske annet. Dette er juks, eller bad judgment.

Jeg slutter med skriket av sørkoreaneren som ikke ville dø, i mine ører. Om han er i live nå, vet ingen. Men det mediene fokuserer på er hans dødsangst og individuelle skjebne. De maskerte mennene forblir ugjennomtrengelige.

Dette er et gjennomgående trekk ved all terrordekning: Oppmerksomheten og det granskende blikket rettes mot vår kultur, fordi den er forståelig: det er her vi kan operere med kjente størrelser. Men den manglende interessen for motstanderen gjør at mediene ender opp med å gripe inn i prosessen. De kortslutter den ved ikke å ta for seg den annen part. Yrkesetisk er det deres fordømte plikt å spørre: Hvem er disse mennene som hogger hodet av folk i guds navn? Men de gjør det ikke. Deri ligger deres svik.

The Zelikow Report
By WILLIAM SAFIRE

Published: June 21, 2004

På document.no har vi tidligere skrevet om en offiser i Saddams Fedayeen, som også arbeidet for Al Qaida. Han var stasjonert i Asia en periode. Reuteres hadde en sak på ham igår. Det er et medlem av 911-kommisjonen, tidligere marineminister Lehman som minner om at det finnes tråder, som ikke er fulgt til ende.

Iraqi officer tied to al Qaeda – 9/11 commissioner20 Jun 2004 17:10:21 GMT

By Peter Kaplan

WASHINGTON, June 20 (Reuters) – The commission investigating the Sept. 11 attacks has been given new evidence that «a very prominent member» of al Qaeda served as an officer in Saddam Hussein’s militia, a panel member said on Sunday.

Les også

-
-
-
-
-
-