Kommentar

Ukens viktiste melding: Øvelsen på terrorangrep med atomvåpen som EU og NATO gjennomførte tirsdag. En ti-kilotonns bombe resulterte umiddelbart i 40.000 drepte og 300.000 sårede. Uvirkelig?

Al-Qaida har i lengre tid forsøkt å skaffe seg WMD-våpen. Mange har vanskelig for å ta det inn over seg. Akkurat som de har vanskelig for å forstå at Osama bin Laden kan utlove en belønning til den som dreper FNs generalsekretær.

Medier og politikere har bevisst og ubevisst dannet et bilde av at det er USA som fremprovoserer volden, eller er motspiller, to alen av samme stykke. Det gikk ut over uskyldige i Madrid. Men at Al Qaida skulle ville drepe FNs generalsekretær passer ikke inn i dette verdensbildet.

Denne projisering av faren over på USA gir Aftenpostens senior-kommentator Nils Morten Udgaard et eksempel på idag når han får seg til å skrive om Bush-administrasjonen:

Det er som om de skulle leve i sin egen lukkede verden fylt av tanker om terroren og USAs evne og plikt til å føre krig på egenhånd, en politisk fundamentalisme som minner oss om religionskrigene.

Han kritiserer tankegangene: Er denne skandalen en følge av måten krigen er blitt tenkt og ført på, som en forlengelse av tesen om full militær «krig mot terror», om det godes kamp mot det onde, om at «enten er du for oss eller imot oss», om at vi skal ta dem «døde eller levende» – presidentens egne ord?

-uten med ett ord å nevne hva den er en reaksjon på. Ikke bare 911, men et nytt angrep, denne gang med masseødeleggelsesvåpen.

USA-kritikerne har vært så opptatt av at det ikke er funnet masseødeleggelsesvåpen i Irak, at de helt har glemt at den trusselen er større enn noensinne. De vil heller ikke forholde seg til det faktum at det kan bli nødvendig med en forkjøpskrig, for å avverge et slikt angrep. Det finnes ingen angreknapp.

Dette alvoret var i fullt monn til stede under øvelsen tirsdag. Eks-senator Sam Nunn, med mangeårig erfaring fra sikring av rusisiske atomanlegg, advarte og sa situasjonen krever samarbeid som aldri før.

«We are in a race between cooperation and catastrophe,» said the former US senator Sam Nunn, who helped organise Black Dawn, a war-gaming exercise conducted by the EU, Nato and others.

EU faces nuclear terror threat

Ian Black in Brussels
Wednesday May 5, 2004
The Guardian

Men mest interessant fra et euroepeisk synspunkt var den tidligere leder av FNs våpeninspektører i Irak, Rolf Ekeus, som sa det er Europa som er mest utsatt:

Rolf Ekeus, a former head of the UN weapons inspectors in Iraq, warned that Europe could be a prime target for nuclear terrorists because of the ease with which extremists could hide and recruit in the Muslim communities, and because Russian nuclear material could be more easily smuggled into Europe than the US.

«Europe has become the breeding ground, the place where planning for terrorism takes place,» he said.

Man kan si mye om Bush-administrasjonens politikk, og de får feilene nå som rekyl, men svært mange av kritikerne ignorerer helt hva den var et svar på. Da ligger man enda dårligere an.