Kommentar

Utad sa Bush-administrasjonen i desember 2004 at tortur var bannlyst. Internt ga justisdepartementet CIA grønt lys for metoder som vanskelig kan kalles annet enn tortur: slag mot ansiktet, nær-drukning og kuldesjokk. Det skriver New York Times.

Det var etter at Alberto Gonzales overtok som justisminiser i februar 2005 at fullmaktene ble utvidet. Gonzales hadde allerede lagt føringer da han som presidentens legal counsel skrev at han sto over konstitusjonen. Som justisminister kunne han sette det ut i praksis.

Visejustisminister James B. Comey trakk seg i protest. Han spådde at kollegene i Justis ville bli fylt av skam den dagen verden fikk vite hva som foregikk.

The new opinion, the officials said, for the first time provided explicit authorization to barrage terror suspects with a combination of painful physical and psychological tactics, including head-slapping, simulated drowning and frigid temperatures.

Mr. Gonzales approved the legal memorandum on «combined effects» over the objections of James B. Comey, the deputy attorney general, who was leaving his job after bruising clashes with the White House.

Det later til at Bush-administrasjonen fulgte to spor: Utad beroliget man og forsikret at man fulgte Geneve-konvensjoner. Internt ga man frie tøyler: CIA fikk forsikringer om at deres metoder var innenfor folkeretten.

Kongressen forsøkte å finne ut hva som foregikk. Flertallet har mulighet til å forfølge en sak, og man må regne med at demokratene vil til bunns i et spørsmål som har kostet goodwill og svertet USAs renommé.

En ting er hva USA forplikter seg til. Noe annet er USAs fortolkning av internasjonale konvensjoner. Det gjøres i interne såkalte legal opinions. Det har vært uhyre vanskelig å finne ut av hva går ut på, men New York Times har lykkes et stykke på vei.

Høyesterett avsa i 2006 kjennelse for at selv al Qaida-medlemmer har rett på advokathjelp. Bush sto frem og bekreftet at USA hadde hatt hemmelige fengsler i tredjeland, men at disse nå var overført til Guantanamo.

Men Bush undertegnet samtidig en executive order, som ga CIA vide fullmakter.

But in July, after a monthlong debate inside the administration, President Bush signed a new executive order authorizing the use of what the administration calls «enhanced» interrogation techniques — the details remain secret — and officials say the C.I.A. again is holding prisoners in «black sites» overseas. The executive order was reviewed and approved by Mr. Bradbury and the Office of Legal Counsel.

Bradbury, leder av Office of Legal Counsel, er noe av en bad guy i denne historien.

CIA-offiserer i felten lurte på om de nye metodene kunne skaffe dem trøbbel senere i karrieren. De stilte spørsmål til juristene hjemme i USA: Er metoder i kombinasjon ulovlig? Som feks. både å nekte fangen mat og utsette ham for ekstremt høye temperaturer… ?

«We were getting asked about combinations — ‘Can we do this and this at the same time?’» recalled Paul C. Kelbaugh, a veteran intelligence lawyer who was deputy legal counsel at the C.I.A.’s Counterterrorist Center from 2001 to 2003.

Interrogators were worried that even approved techniques had such a painful, multiplying effect when combined that they might cross the legal line, Mr. Kelbaugh said. He recalled agency officers asking: «These approved techniques, say, withholding food, and 50-degree temperature — can they be combined?» Or «Do I have to do the less extreme before the more extreme?»

August 2002 – tortur-memo

Bush-administrasjonen staket ut en helt ny kurs etter 911: terroristene var «illegale stridende» og var således ikke dekket av Geneve-konvensjonene: de kunne holdes uten lov og dom, og kunne også utsettes for metoder sm var forbudt etter folkeretten. Den som ga dette retslig dekning var juristen John Yoo, som arbeidet i Office of Legal Counsel.

That opinion, which would become infamous as «the torture memo» after it was leaked, was written largely by John Yoo, a young Berkeley law professor serving in the Office of Legal Counsel. His broad views of presidential power were shared by Mr. Addington, the vice president’s adviser. Their close alliance provoked John Ashcroft, then the attorney general, to refer privately to Mr. Yoo as Dr. Yes for his seeming eagerness to give the White House whatever legal justifications it desired, a Justice Department official recalled.

Mr. Yoo’s memorandum said no interrogation practices were illegal unless they produced pain equivalent to organ failure or «even death.» A second memo produced at the same time spelled out the approved practices and how often or how long they could be used.

Til tross for at administrasjonen har måttet gå tilbake på dette, har den likevel fortsatt i samme spor, viser New York Times-artikkelen. Delevis fordi en motsatt konklusjon kunne innebære at det tjenestemenn tidligere har gjort er lovstridig.

Men det overgripende prinsipp har likevel vræt offensivt: man angrer ingenting. Motstand skal nedkjempes og CIA skal ha vide fullmakter.

De tjenestemenn som har protestert er blitt eliminert etter tur. Ved å velge en linje som avvek fra den tradisjonelle, legalistiske, har Bush-administrasjonen skaffet seg fiender innenfor byråkratiet. Disse tjenestemennene har sagt fra, og har pådratt seg administrasjonens vrede. De er erstattet med ja-folk, og det har undergravet embetene.

En av kritikerne var den nye leder av Office for legal counsel, Jack Goldsmith. I juni 2005 opphevet han formelt professor Yoos ja til hardhendte metoder. En annen var visejustisminister Comey. Men disse kunne ikke over tid motstå presset fra Bush-folkene og ble en etter en tvunget til å slutte. Dermed var Bush-administrasjonen med på å svekke maktfordelingen og checks and balances.

Spørsmålet om hva som utgjør tortur ble et definisjonsspørsmål: var det cruel, inhuman eller degrading? Slike begreper var åpen for fortolkning, når administrasjonen ønsket å dra definisjonen i en bestemt retning.

Senator John McCain fikk gjennom sin lov mot tortur, men Bush undertegnet en executive order som ga CIA fullmakter til å fortsette.

Dette er en cancer som fortsetter å etse på USAs konstitusjon. Bush-administrasjonen har manøvrert seg inn i et hjørne og skjelettene vil fortsette å ramle ut av skapet i mange år fremover.

Secret U.S. Endorsement of Severe Interrogations