Bush-administrasjonen forbeholder seg retten til å kunne anvende press mot fanger, grensende til tortur. Human Rights Watch sier i sin årsrapport at få ting har skadd arbeidet for menneskerettigheter mer det siste år enn USAs utflytende grenser overfor bruk av tortur. Abu Ghraib ser ikke ut til å ha avskrekket Bush-administrasjonen. Utad sier man at […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.