Kommentar

Utenriksminister Condoleezza Rice gikk onsdag ut og sa at USA absolutt tar avstand fra alle former for tortur og nedverdigende behandling, også utenfor landets grenser.

Etter dager med pågående kritikk og spørsmål om fangebehandlingen, der Rice har forsøkt å unngå utdypende svar som ville klargjort om forbudet mot tortur gjelder uavkortet, valgte hun å gi et uttømmende svar: USAs regjering driver ikke med tortur eller nedverdigende behandling. Punktum.

Dermed er også striden med senator John McCain om en tilleggslov i Kongressen avblåst. Heller ikke CIA får tøye grensene.

Allerede før avreisen fra Washington uttalte Rice seg så kategorisk mot tortur at man måtte undres på om hun også henvendte seg til de deler av administrasjonen som gjerne vil tøye grensene, som visepresident Dick Cheney. Det er kjent at Rice ikke er begeistret for omgåelsene av Geneve-konvensjonene og juridiske betenkninger som setter presidenten over forbudet mot tortur. Det er hennes departement som må rydde opp!

Da hun sto sammen med Angela Merkel i Berlin, vedgikk hun at det kunne skje feil, men sa at de skal rettes opp umiddelbart.

Så, under besøket i Ukraina onsdag kveld, kom kunngjøringen som er betingelsesløs: Amerikanske tjenestemenn får under ingen omstendigheter lov til å anvende tortur eller nedverdigende metoder. En av del av metodene i Abu Ghraib og andre steder har vært klassifisert på denne måten, bl.a. bruken av seksuell ydmykelse.

Journalister henvendte seg til Det hvite hus: Hadde hun ryggdekning hos sjefen?

Talsmann McClellan viste til en uttalelse fra justisminister Gonzales i oktober, der prinsippet slås fast:

McClellan’s comment appears to be based on a written answer that Attorney General Alberto R. Gonzales gave in late October to a question posed by the Senate Judiciary Committee. In answer to Question 158, Gonzales wrote that the administration’s policy is to abide by provisions barring cruel, inhuman and degrading treatment «even if such compliance is not legally required, regardless of whether the detainee in question is held in the United States or overseas.»

Those words, buried in the document, passed largely unnoticed and the new policy was never publicly articulated until Rice spoke in Kiev on Wednesday.

Fra Kongressen forlyder det at Det hvite hus har oppgitt motstanden mot John McCains lovtillegg:

The McCain bill, passed by the Senate, would put into law a ban on torture and lesser forms of abuse. Congressional aides said Wednesday that conferees were poised to accept the McCain language on detainees and that they expected the measure to pass easily in the House of Representatives.

The administration is «accepting reality» that Congress supports a broad ban on mistreatment of prisoners, one aide said, speaking on condition of anonymity. Members of Congress in both parties have come to fear that opposing McCain’s language could be seen as supporting torture, the aide said.

Et prinsippielt standpunkt vil også bidra til å bygge politiske broer til Demokratene:

Rice’s remarks are «an important and very welcome change from their previous position, which I believe has cost us dearly in the world and does not reflect our nation’s laws or our values,» Sen. Carl M. Levin of Michigan, ranking Democrat on the Senate Armed Services Committee, said in a statement. «I also believe that the administration’s position on this matter up to now has endangered our troops, because others might point to our practices to justify their own.»

USA har underskrevet Geneve-konvensjonen mot tortur, men hele poenget med å holde fangene i utlandet er at de jurdiske ekspertene mener at forbudet ikke gjelder utenfor amerikansk jord.

Det andre juridiske hullet man har benyttet seg av er selve definisjonen av tortur. Man har sagt at metodene som brukes ikke kvalifiserer til betegnelsen tortur.

Nå har Rice ryddet disse unntakene av veien: forbudet gjelder over alt og uavkortet.

What was different about Rice’s statement Wednesday was that she spoke not only of torture but also the broader range of tough interrogation tactics — and then said the ban would apply universally.

For weeks before Rice’s statement here, a private debate was underway in the Bush administration. Rice’s team has pushed for a more restrictive standard, often in conflict with Vice President Cheney’s office, where people have argued for exempting the CIA from restrictions in McCain’s bill.

Hvis Rice har vunnet krigen med tilhengerne av «unntaksrett», er det en viktig hendelse. Bruken av tortur, hemmelige fengsler og utlevering til tredjeland var i ferd med å bli en alvorlig belastning i forhold til nære allierte, og en gavepakke til USAs fiender.

Rice Seeks To Clarify Policy on Prisoners
Cruel, Inhuman Tactics By U.S. Personnel Barred Overseas and at Home