En føderal domstol i USA har kommet til at utenlandske terrormistenkte fanger ikke har rett til å bli stilt for en føderal domstol, men er henvist til en militærkommisjon. Demokratene vil ha loven endret.

Det er en seier for Bush at domstolen stemte 2 mot 1 for at utenlandske fanger av den typen som sitter på Guantanamo, ikke har rett til å bli hørt av en amerikansk domstol. Det har pågått en jurdisk drakamp om dette siden Bush først introduserte kategorien «enemy combatants». Kritikerne frykter for rettssikkerheten, ettersom det også kan legges frem bevismateriale for militærkommisjonene som er fremskaffet under avhør. CIA har fremdeles lov til å anvende uspesifisert fysisk og psykisk press.

The U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit ruled 2-1 that civilian courts no longer have the authority to consider whether the military is illegally holding the prisoners — a decision that will strip court access for hundreds of detainees with cases currently pending.

Bush måtte gå med på at de militære ikke skulle benyttes metoder grensende til tortur, men han fikk Kongressen til å vedta en lov om at militærkommisjoner skulle behandle sakene.

Barring federal court access was a key provision in the Military Commissions Act, which Bush pushed through Congress last year to set up a system run by the Defense Department to prosecute terrorism suspects.
..
Under the commissions act, the government may indefinitely detain foreigners who have been designed as «enemy combatants» and authorizes the
CIA to use aggressive but undefined interrogation tactics.

Most criticized by Democrats and civil libertarians was a provision that stripped U.S. courts of the authority to hear arguments from detainees who said they were being held illegally. The law instead authorizes three-officer military panels to review whether there is sufficient evidence to justify the detention.

Attorneys argued that the detainees aren’t covered by that provision and the military panels don’t meet minimum standards of detainees’ due process rights. But in Tuesday’s ruling, the D.C. Circuit panel said the new law did apply.

Det kritikerne reagerer på er at myndighetene dvs. militæret, sitter med bukten og begge endene: de kan fremtvinge kompromitterende uttalelser og holde vedkommende på ubestemt tid. Tre offiserer i en domstol gir ikke betryggende rettssikkerhet, mener de.

Både amerikanere og utlendinger har ifølge grunnloven rett til å bli stilt for en domstol. Men kategorien «enemy combatant» er unntatt. Dette er et grovt brudd på forfatningen, mener kritikerne. Demokratene ser også en fare for at det kan ramme den som myndighetene velger å definere som en sikkerhetsrisiko. Formann i Senatets justiskomite, Richard Leahy, er kritisk:

«The Military Commissions Act is a dangerous and misguided law that undercuts our freedoms and assaults our Constitution by removing vital checks and balances designed to prevent government overreaching and lawlessness,» Leahy, D-Vt., said in a statement.

U.S. citizens and foreigners being held inside the country normally have the right to contest their detention before a judge. The Justice Department said foreign enemy combatants are not protected by the Constitution.


Court: Detainees can’t challenge cases

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.