«Dialogen president Reagan og jeg innledet, var vanskelig. For å komme til enighet, spesielt i spørsmål om våpenkontroll og sikkerhet, måtte vi rive ned en mur av mistillit, problemer og fordommer. Jeg vet ikke om det hadde vært mulig å komme til enighet, eller om vi hadde klart å få gjennomført avtalene, hvis det hadde sittet en annen person ved roret på den amerikanske regjeringsskuta. Reagan sto riktignok på høyresida i amerikansk politikk. Men han holdt fast ved sine meninger, som man kunne være enig eller uenig i, uten å være dogmatisk. Han var åpen for forhandlinger og samarbeid. Og det viktigste for meg: Han hadde det amerikanske folkets tillit.»

En president som lyttetDagbladet

Gorbachev Honors His Enemy and Friend
New York Times