Donald Trump putter en lapp inn i Vestmuren 22. mai 2017. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Scanpix

De israelske bosettingene er ikke ulovlige, sier Trump. Og lederen for USAs kristne Israel-venner lover Trump 67 millioner stemmer neste år.

Denne uken har president Donald Trump foretatt en betydningsfull forandring i offisiell amerikansk Midtøsten-politikk. Nyheten ble kunngjort av utenriksminister Mike Pompeo på mandag, og han sa da blant annet følgende; sitat:

Reverserer Obamas syn

– Trump-administrasjonen reverserer nå Obama-administrasjonens holdning til de israelske bosettingene. USAs syn har vært varierende de siste 50 årene. I 1978 hevdet president Carter kategorisk at de israelske sivile bosettingene var i strid med internasjonal lov. Men tre år senere, i 1981, kom president Reagan til den motsatte oppfatningen: Bosettingene er ikke per definisjon ulovlige.

Utenriksminister Pompeo oppsummerte også de tre følgende presidentene syn, George Bush senior, Bill Clinton og George Bush junior. Alle tre valgte en omhyggelig balansert mellomløsning mellom de to forgjengernes oppfatninger.

Deretter minnet Pompeo om at Obama-administrasjonen forlot denne balanserte mellomposisjonen. Det gjorde Obama og John Kerry så sent som i den siste måneden de var i embede i desember 2016. Da knesatte de et offisielt amerikansk grunnsyn som påsto at de israelske bosettingene er en «flagrant krenkelse av internasjonal lov».

Det er denne oppfatningen fra Obama-administrasjonens siste tjenestemåned i 2016 Trump-administrasjonen nå reverserer, understreket utenriksminister Pompeo.

Mislykket fredspolitisk virkemiddel

– Trump-administrasjonen har i over et år foretatt et inngående studium av alle sider ved denne folkerettslige debatten og er kommet til samme oppfatning som president Reagan: De israelske sivile bosettingene på Vestbredden er ikke i seg selv i strid med internasjonal lov.

Den amerikanske utenriksministeren fremholdt at dette grunnsynet ikke handler om enkeltvise bosettinger og deres rettsstilling på hvert sitt sted. Slike spørsmål tar det israelske rettsvesenet stilling til på en helt utmerket måte, påpekte Pompeo. 

Samtidig pekte han også på at fokuseringen på bosettingenes forhold til internasjonal lov har vært fullstendig mislykket som fredsskapende virkemiddel i konflikten mellom palestina-araberne og Israel. Derfor bør palestina-araberne nå vende tilbake til forhandlingsbordet med Israel og inngå en varig sluttstatusavtale, sier utenriksministeren.

Mottatt med jubel i Israel

Mandagens nye amerikanske prinsipp-erklæringen ble mottatt med jubel av israelske politikere på begge sider av det politiske vannskillet. Statsminister Netanjahu ringte til Trump og takket hjertelig for beslutningen. Opposisjonsleder Benny Gantz skrev like begeistret om saken på Twitter. Bare småpartiene på ytre venstre i Israel beklaget seg, i takt med protest-uttalelsene fra Selvstyremyndigheten i Ramalla.

På politiker-hold i Europa og Norge ble den amerikanske prinsipp-erklæringen også mottatt med beklagelse. Så sent som i forrige uke vedtok EU-domstolen et krav om at varer som er produsert i de angivelig «ulovlige» bosettingene skal merkes særskilt før de kan selges i Europa. Nå kommer den amerikanske prinsipp-erklæringen nærmest som en slag i ansiktet på disse EU-dommerne.

Vil anektere Jordan-dalen

Det avgjørende spørsmålet er hvilke praktiske virkninger Trump-administrasjonens nye prinsipp-erklæring kan få. Ifølge israelsk presse ser det ut til at alle de 55 folkevalgte i statsminister Netanjahus leir nå går inn for å klubbe gjennom et lovforslag om å annektere Jordan-dalen. Det betyr at området vil bli definert som israelsk territorium og underlagt israelsk lov istedenfor den gamle britiske militære mandat-lovgivningen som området har vært underlagt frem til nå.

Israelsk presse minner også om at parti-fraksjonen til opposisjonsleder Benny Gantz, De Blå-Hvite, simpelthen har skrevet inn i valgprogrammet sitt at de vil annektere Jordan-dalen. Dermed kan det bli minst 96 israelske folkevalgte, av til sammen 120, som i neste uker stemmer ja til lovforslaget om Jordan-dalen. – Da er unektelig den politiske venstresiden i Israel blitt knøtt-liten, skriver en israelsk kommentar-journalist.

Evangelikal jubel i USA

En annen følgevirkning av den nye amerikanske prinsipp-erklæringen handler om det amerikanske presidentvalget neste høst. For i USA har de evangelikale kristne jublet begeistret for Trump-administrasjonens nye prinsipp-erklæring. De utgjør den suverent største velgergruppen i USA. Denne uken har lederen deres, Mike Evans skrevet en overstrømmende artikkel i The Jerusalem Post. Mike Evans skriver, sitat:

 – For evangelikale kristne Israel-venner er Judea og Samaria, som noen kaller Vestbredden, rett og slett Bibelens eget land. Dét har det vært i flere tusen år. Og det har aldri vært noe ulovlig i det. Gud ga landet til Israel. Og Gud karakteriserte selv landløftet sitt som en «evig pakt». (…)

– For både jøder og evangelikale kristne er det nå et poeng at president Trump har fullført oppfyllelsen av en profeti, skriver Mike Evans. – Evangelikale kristne ser ikke på jødisk bosetting i Bibelens eget land som «bosettinger», enn si som «ulovlige» bosettinger. Vi tror tvert imot at hovedgrunnen til at USA er blitt så rikt velsignet av Gud i årenes løp er at USA har stilt opp for Israel. Som Herren sier i 1Mos 12:3: «Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne

Lover Trump 67 millioner stemmer

– President Trump har ikke bare anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og Golan-høydene som israelsk territorium. Han har ikke bare stengt ned PLO-kontoret i Washington og stoppet USAs finansiering av Selvstyremyndigheten i Ramalla gjennom Taylor Force-Akten. Men nå har han til og med fjernet «ulovlig»-stemplingen av de israelske bosettingene.

Mike Evans minner om at de evangelikale kristne i USA utgjør 67 millioner velgere. – Ved presidentvalget i USA i november neste år kommer 100 prosent av dem nå til å stemme for gjenvalg av president Trump, spår lederen deres, Mike Evans.

(Opprinnelig produsert for P7 Kristen Riksradio den 21.11.2019)

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂