Kommentar

Finanseliten på banen

Norske finanskjendiser støtter USA og sier til VG at de forstår ambassadør John Doyle Ongs bekymring for at USAs og Norges forhold kan bli svekket over tid:

– Tyskland og Frankrikes motstand mot krig er unnfallenhet. Etter mitt skjønn bidrar disse landene til å øke faren for krig. Hadde medlemslandene i FN stått samlet mot Irak, så hadde presset mot det irakiske regimet vært mye større, sier Stein Erik Hagen, som understreker at han mener krig er absolutt siste utvei.
– Jeg synes ærlig talt vi har fått mye hjelp av USA opp gjennom årene. Nå bør vi støtte dem i kampen de fører mot Irak og terrorisme, sier han.