Kommentar

Powell la fram flere til dels nye momenter som ytterligere styrker påstanden om gode forbindelser mellom Saddam og al-Qaida, i siste del av redegjørelsen for Sikkerhetsrådet:

* Bagdad har en agent plassert i ledelsen av Ansar al-Islam. Denne tilbød i 2000 al-Qaida et tilfluktssted i Nord-Irak.

* Al-Qaida-medarbeideren Abu Musab Al-Zarqawi opprettet en leir i Ansar al-Islams enklave for trening med giftige stoffer og eksplosiver.

* Mens Zarqawi var i Bagdad for å få legehjelp, opprettet en gruppe al-Qaida-tilknyttede ekstremister en base i Bagdad som tar hånd om logistikken for Zarqawis nettverk.

* Zarqawi og hans nettverk har planlagt terroraksjoner rettet mot Frankrike, Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Russland. Medlemmer av nettverket er arrestert i Europa, til sammen 116. En av de arresterte har oppgitt både mål som skulle rammes og navn på medlemmer av nettverket.

* Tidlig på 1990-tallet inngikk al-Qaida og Saddam en ikke-angreps-pakt, som Goldberg skriver i siste New Yorker.

* Saddams kontakt med al-Qaida gikk gjennom irakisk etterretning, minst åtte møter på høyt nivå siden tidlig 1990-tall. Bin Laden selv møtte en irakisk etterretningsagent i Khartoum i 1996, og senere den irakiske etterretningstjenestens sjef.

* En høyt plassert al-Qaida-mann i fangenskap har fortalt hvordan Irak ga al-Qaida-folk opplæring i anskaffelse og bruk av masseødeleggelsesvåpen.