Kommentar

Irak blir styrkeprøven mellom terror-islam og Vesten

Mye tyder på at terrorfronten har utpekt Irak til et nytt Afghanistan for USA. Slik mujaheddin jaget sovjeterne ut av Afghanistan, skal amerikanerne påføres et ydmykende nederlag.
Det var dette tilbød Saudi-Arabia da Saddam invaderte Kuwait. Han ville at de skulle gjenta suksessen og innlede et jihad. Da kongehuset avslo og istedet innbød amerikanerne, var det ensbetydende med forræderi.
Nå har Osama fått en slagmark, closer to home. Al Qaida-folk har tatt seg inn i Irak fra Saudi-Arabia og slått seg sammen med tidligere agenter fra Saddams brutale og omfattende sikkerhetsapparat, mukhabarat. De kaller seg Jaish Muhammad. Det står beskrevet i en artikkel i Sunday Times, tilgjengelig via canada.com: Al-Qaeda directs Iraqi hit squad
Marie Colvin discovers a deadly alliance has been formed between terrorists from various Arab countries and Saddam Hussein loyalists.

Kompetanse er avgjørende. Man søker folk med bombeeksertise. De siste fjernstyrte bombene tas som tegn på at gruppen er aktiv. De er mer sofistikerte. Det finnes allerede en treningsleir. Medlemmene av nettverket bedstår av små celler. De bor i safe houses, og aktiveres bare gjennom muntlige beskjeder. Hvis dette er sant, skal det bli vanskelig å få has på.

Det er en cocktail av motstand, hvor motivene kan være så ymse. Men det overordnede ser ut til å være at Al Qaida og folk fra Saddams terrorapparat ser ut til å ha funnet hverandre.

Mye står på spill. Thomas L. Friedman hadde et meget godt essay lørdag: Dinner With the Sayyids.
Han har spist middag med Sayyid Iyad Jamaleddine, den liberale muslimske skriftlærde, som vil ha skille mellom religion og stat. Det samme vil hans gjest, Khomeinis barnebarn. De har noen interessante synspunkter på forholdet islam/stat. Det er ikke islam som har undertrykket samfunnet, det er staten som har satt seg på islam, slik at den ikke har utviklet seg:

The Islamic religion has been hijacked for 14 centuries by the hands of the state. The state dominated religion, not the other way around. It used religion for its own ends. Tyrants ruled this nation for 14 centuries and they covered their tyranny with the cloak of religion. . . . When I called for secularism in Nasiriya (in the first postwar gathering of Iraqi leaders), they started saying things against me. But last week I had some calls from Qum, thanking me for presenting this thesis and saying, `We understand what you are calling for, but we cannot say so publicly, sier Jamaleddine(42).
Friedman har et viktig poeng: If the West is going to avoid a war of armies with Islam, there has to be a war of ideas within Islam. The progressives have to take on both the religious totalitarians, like Osama bin Laden, and the secular totalitarians who exploit Islam as a cover, like Saddam Hussein. We cannot defeat their extremists, only they can. This war of ideas needs two things: a secure space for people to tell the truth and people with the courage to tell it. That’s what these two young clerics represent, at least in potential.
Det Vesten, dvs. USA, må gjøre er å sørge for den stabilitet og trygghet som gjør en slik idekamp mulig. Hvis ikke, blir disse folkene drept.
Denne tankegangen makes sense. Det er hva krigen i Irak har handlet om hele tiden. Motstandere vil si: Nå har USA fremprovosert akkurat det de ville forhindre: Et samarbeid mellom Al Qaida og Baath-partiets voldsapparat. Vi sier: De har hatt kontakt, og det ville vært totalt uansvarlig å vente på at det materialiserte seg i terrorsamarbeid.
På tredjeplass på listen står Ansar al-Islam. Paul Bremer var helt eksplisitt: Ansar er tilbake, og mistenkes for å delta i terrorangrep. Vår hjemlige mulla står nok inne for det som skjer, det forblommede intervjuet med NRK etterlater liten tvil om det. Den tidligere generalkrigsadvokaten Arne Willy Dahl skal lede en spesialgruppe som skal avsløre terrorister i Norge. Han kan begynne med Krekar.